วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หมวดที่ 1 website เกี่ยวกับภาษา

หมวดที่ 1 :::::: หมวด website เกี่ยวกับภาษา ::::::
>>>> หมวด Dictionary <<<<
http://lexitron.nectec.or.th/แปลอังกฤษเป็นไทย
http://www.oup.com/oald-bin/web_getald7index1a.pl
Oxford Advanced Learner’s Dictionary
http://www.bartleby.com/61/ The American Heritage Dictionary of the English Language
http://www.ldoceonline.com/ Longman Dictionary of Contemporary English Online
http://dictionary.cambridge.org/ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
http://www.websters-online-dictionary.org/ Websters’ Online Dictionary
http://www.m-w.com/ Merriam-Webster Online Dictionary
http://www.urbandictionary.com/ ดิคชันนารี่ ออนไลน์
http://www.thefreedictionary.com/ online dictionary , encyclopedia and thesaurus
http://dictionary.msn.com/
This dictionary link includes audio pronunciation of the word you are looking for. The students enjoy typing in words just to hear the speaker’s pronunciation.
http://dict.longdo.org/ Longdo English-Thai, Japanese-Thai, German-Thai, French-Thai Dictionary Service
http://dict.leo.org/
German<->English dictionary
http://dict.tu-chemnitz.de/ แปลอังกฤษเป็นเยอรมัน – เยอรมันเป็นอังกฤษ
http://www.dict.cc/ แปลเยอรมัน-อังกฤษ-เยอรมัน
http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/swe-eng.shtml
ภาษาสวีเดน-อังกฤษ
>>>> หมวดฝึก พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ(และภาษาอื่นๆ) <<<<
http://www.voanews.com/specialenglish/wordmaster/index.cfm
ฝึกการฟัง/การอ่าน Voice of America
http://www.yindii.com/ยินดีดอทคอม มีแบบฝึกหัด ไฟล์เสียงสำหรับฝึกการฟัง
http://www.manythings.org/pp/
American English Pronunciation Practice: this site has excellent minimal pair “quizzes” (e.g. “hot” vs. “hat”; “lake” vs. “rake”).
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/ESL/Pronunciation/
The Internet ESL: Pronunciation: this site is actually a list of many others that include tongue twisters, contracted/reduced forms, etc.
http://www.englishclub.net/pronunciation/index.htm
English Club Pronunciation: this site contains written information about word/sentence stress, final –ed, etc.
http://www.lehigh.edu/~incent/esl/pronounce.htm
Pronunciation Tips for ESL: general tips about pronunciation, the famous poem about the craziness of English spelling/sounds.
http://www.accurateenglish.com/HTML/tips.htm
Ten Tips for Accent Reduction: short list of tips for students (rest of the site is commercial)
http://www.soundsofenglish.org/
Sounds of English: Interesting Links for English Pronunciation and ESL/EFL: good site for graphic representations of the mouth and minimal pair exercises with vowels.
http://esl.about.com/library/weekly/aa053101a.htm
A good link for sample dialogues and scripts.
http://www.faceweb.okanagan.bc.ca/pron/
This is a fun link with consonant sounds and tongue twisters. It also describes how and where you place your tongue in order to produce the sound.
http://eleaston.com/pronunciation/
American English Pronunciation (uses Real Player for minimal pairs).
http://www.spokenamericanenglish.com/
American English As It's Spoken: Contractions and shortcuts used in daily speech
http://www.btinternet.com/~ted.power/phono.html
English Language Learning Courses, Resources, Phonology & Teacher Training: this site provides common pronunciation errors in English for speakers of other languages.
http://www.britishcouncil.org/learnenglish.htm สอนภาษาอังกฤษแบบเด็กๆและโตขึ้นไป เป็นสำเนียงอังกฤษ
http://www.englishforums.com ฝึกภาษาอังกฤษก่อนไปอเมริกา
http://www.mylanguageexchange.com/ หาเพื่อนฝึกภาษา
http://www.englishbaby.com/community/chat แชทง่ายๆกะเพื่อนต่างชาติ
http://www.quizbox.com/jokes/chat.aspx แชทกะเจ้าโจอี้ แสนรู้
http://www.learningthai.com/ อยากนึกสนุกสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ
http://www.gay.com สำหรับคุยฝึกภาษากับเจ้าของภาษาครับ ได้ทุกภาษาตั้งแต่อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ฯ
http://www.exeter.ac.uk/german/abinitio/chap1-1.html
http://www.hfac.uh.edu/mcl/fll/Germ/ เรียนภาษาเยอรมันพื้นฐาน
http://www.kaededay.com/ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ฟรี
>>>> หมวดอื่นๆ <<<<
http://babelfish.altavista.com/ แปลภาษาหลากหลาย
http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html
เว็บไซด์เอาไว้แปลภาษาจากภาษานึงไปอีกภาษานึง
http://www.synonym.com/synonym/ หา synonym - antonym ของคำอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น: