วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

6/5 เพลง+นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

6/5 เพลง+นิทานเศรษฐกิจพอเพียง ที่นี่นะคะ

48 ความคิดเห็น:

นายศุภสิทธิ์ เสกเหมาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เลขที่ 26 กล่าวว่า...

เพลง จากส่วนลึก
*ก็ไม่รู้อะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบมาเจอ
วันและคืนยังคงคิดถึงเพียงเธอ
ใจหนอใจมันยังคงฝันละเมอ
และเพ้อจนหมดใจ
ว่ามีแค่ฉันและมีแค่เธอที่อยู่ด้วยกันเท่านั้น
ในโลกใบนี้มีเพียงแค่เราที่อยู่ด้วยกันสองคน
กระซิบฉันเบาๆ เอาสิไม่ต้องอาย
ว่าเธอรักฉันแค่ไหนอยากรู้
**One two three four five I love you
Six seven eight nine I love you
Everyday and night I love you
Oh my daring, oh oh my daring

( *,** )

นางสาว สิรินทิพย์ ประเสริฐทรัพย์ กล่าวว่า...

6/5 เลขที่ 11 นางสาว สิรินทิพย์ ประเสริฐทรัพย์
นิทานเรื่อง หมู่บ้านแสนสุข

A village is very small .แห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้าน hundred happy.แสนกับสุขเขาเป็น friend .กัน we grew up to gether. holiday. สุขได้กลับมาจากทำงานที่ Bangkok. พอรุ่เช้าสุขจึงไปหาแสนทั้ง 2 คนเป็นเพื่อนรักกันเมื่อ come. ถึง Home. ของแสนแสนจึง to ask. ว่า to come black. เมื่อไหร่สุขก็ตอบว่า I just come in last night. แล้วนาย be fine.อื้มฉันสบายดีแสนแล้วนาย work อะไรฉันก็ do the farm,do orchard gardening,plant crops,สุขแล้วนายlike to eat vegetable. ไหม I love to eat vegetables. งึ้นฉันจะ to lead. นาย go ดู backgard garden. ของฉัน How are we going. ไป Motorcycle. พอไปถึงสุข surprise. มาก Why. นายถึง to do in considerately. ขนาดนี้ unbelievable. เลยนายทำได้ how. ฉันก็ยึด point of view. เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านไงมา live. เรา just having enough. ผักก็ to sell. ได้ fruit. ก็ขายได้มี money. ไว้เลี้ยง family. เงินที่หามาได้ฉันก็ to collect. ส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้ว ตอนนี้ก็เย็นแล้วงั้นเรากลับบ้านก่อนนะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่
คติ คนเราไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากมายแค่พอมี พออยู่ พอกิน ก็มีความสุขแล้วเหมือนชีวิตของนายแสน

นางสางยุพิน นิเรียงรัมย์ ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 38 กล่าวว่า...

เรื่อง มาลีผู้อดออม
กาลครั้งหนึ่ง grandmother with nephew อยู่ด้วยกันสองคน grandmother ชื่อ นก and nephewชื่อ Malee มาลีมีfriend ชื่อ แอน and แอนเป็นลูกrichแต่ Malee เป็น poor Child ทั้งสองรู้จัก unityและเป็นเด็กดี parents. Especiallyมาลีนั้น before go to sleep ทุกๆ night.ยายNok จะบอกกับ Maleeเสมอว่าต้องเป็น good person fuithful ต่อตนเองและผู้อื่น และจงเป็นผู้มี patientเราตอ้งรู้จักการsaving เพื่อจะใช้knowledge และนำไปใช้future.
จากteach ของยายNokมาลีจึงใช้จ่ายอย่างประหยัดmoney ที่เหลื่อจากการ go school เธอก็จะนำมาฝากeconomizeใน cocperative ของโรงเรียนMalee ตั้งใจอดออมเป็นทุน education ในระดับมัธยมศึกษาgrandmother จะไม่ได้difficult เมื่อยายแก่ตัวจากการที่มาลีรู้จักsaring,conomize เธอจ฿งได้รับทุนeducation,her grandmother glad and happy very much

นายศุภสิทธิ์ เสกเหมาะ ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 26 กล่าวว่า...

นิทานเรื่อง ความพอประมาณ
A long time ago, there was an old man who had a cow and a cat. วัวอาศัยอยู่ในคอกอย่างดีและมีอาหารกินอย่างดี But the man made him do hard work everyday. แมวอาศัยอยู่ในบ้าน และก็ไม่ต้องทำอะไรเลย It liked to jump and sit on the old man's lap and it liked to lick the man's face. The old man ก็ชอบอกชอบใจและหัวเราะ และก็ป้อนขนมเค้กกับน้ำนมให้แก่แมว เมื่อวัวเห็นก็เกิดอาการอิจฉาThe cow began to compare himself with the cat. วัวต้องทำงานหนัก ส่วนแมวได้แต่เล่นอยู่ตลอดเวลา " the cow thought " So the next morning .ในขณะที่ชายชรากำลังรับประทานอาหารอยู่
The cow walked into the house. เขาเดินรอบๆโต๊ะและทดลองเอาลิ้นเลียหน้าชายชราคนนั้น ในที่จริงแล้ววัวใหญ่กว่าแมวอย่างมาก He knocked over and broke a jug full of water and a cup of honey. ชายชราคนนั้นโกรธอย่างมาก ชายชราคนนั้นก็เก็บไม้มาตีวัว The silly cow ran away in pain. ชายชราคนนั้นลงโทษวัว โดยไม่ให้อาหารวัวกิน He had to stand in the sun and rain the whole day. "What a silly cow I am!" From now, I will not do this again so that I will not be punished," he said to himself.
สัตว์โลกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาล้วนมีความต่างกัน อย่างเช่นในเรื่องนี้ วัวกับแมวมองไปก็สามารถบอกความแตกต่างได้ทันทีเลย เช่น วัวใหญ่กว่าแมว เป็นต้น มนุษย์เราก้อเหมือนกันเกิดมาก็มีความแตกต่างกันอย่างวัวกับแมว ดังนั้น เราจึงต้องมีความพอเพียงเพื่อความสุขแบบธรรมชาติ และความอยู่รอดของตัวเราเอง

นางสาวภาวนา มอญทอง ชั้นม.6/5 เลขที่ 37 กล่าวว่า...

กอล์ฟผู้ฟุ่มเฟือย
The man, his name is Golf. He is very rich. He has life style very luxurias and but things useless.
มีชายคนหนึ่งชื่อ กอล์ฟ เป็นชายที่มีฐานะร่ำรวยมาก เขาใช้ชีวิตอย่างสบาย ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และซื้อแต่สิ่งที่ไม่จำเป็น
The day he not saves money and he is suffering so he asks my friend for advice.
จนมาวันหนึ่งเขาก็เริ่มหมดเงินใช้ เขาได้รับความลำบาก เขาจึงได้ปรึกษากับเพื่อนของเขา
and his friend tells about is philosophy of the King that sufficient economic and help to his understands.
และเพื่อนเขาก็ได้บอกเขาเกี่ยวกับเรื่อง ปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัว คือ เศรษฐกิจพอเพียง และช่วยให้เขาเข้าใจ
Golf has changed a life style to be better. He is very happy. He his family because he goes forward sufficient economic.
ตั้งแต่วันนั้นกอล์ฟก็มีชีวิตที่ดีขึ้น เขามีความสุขมาก มีเงิน มีครอบครัวที่ดี เพราะเขาดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
He grows vegetable and fruit for sell. Golf and his family are very happy.
เขาได้ปลูกผัก ผลไม้ เพื่อเอาไว้ขายทำให้เขาและครอบครัวของเขามีความสุขมากๆ
ข้อคิด
ทำให้รู้จัก save money มีความ sufficient ในตนเอง มีชีวิตที่ happy.

นางสาวศศิวิมล ตินานพ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 41 กล่าวว่า...

เศรษฐกิจพอเพียง
A village แห่งหนึ่ง มี husband and his wife living together คือ Boonchoo and Boonmee ทั้งสองได้ follow เศรษฐกิจพอเพียง of the King นำไป grow vegetable such as carrots, tomatoes, bell peppers, cucumbers, pumpkins, onions, cabbages, parsleys ไว้กินเอง and ยังสามารถนำไป sell นอกจากนั้นยัง feed animals such as cows, buffaloes, pigs, turkeys, ducks, จึงทำให้ family ไม่ poor มี money ไว้ใช้ในยามจำเป็น and ทำให้ family นี้ รู้จัก moderately และครอบครัวของเขาจึงขึ้นชื่อว่าเป็นครอบครัว sufficiency economy.

นางสาวอรอนงค์ อินทยุง ชั้น ม.6/5 เลขที่ 2 กล่าวว่า...

หมู่บ้านเห็ดหอม
ยังมี a small village แห่งหนึ่ง ชื่อว่า Hedhom village. Villagers ส่วนใหญ่ have cultivate mushroom occupation. Hedhom community อยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกัน have planty food, have planty facility, have not suffering. One day มี merchant from other locality นำเอา wonderful things เข้ามา sell ในราคาที่แสน expensive.
That things เอาไว้ speak connect กัน โดยไม่ต้องเห็นหน้า and will carry ไปไหนมาไหนก็ expedient. Family ของนายเหมือน wife ชื่อนางมั่ง daughter ชื่อหนูมี ก็อยากได้ของวิเศษไว้ใช้ but they can earn little money จึงยอมเป็นหนี้เพื่อให้ได้ของวิเศษไว้ใช้ married couple and child ไม่เป็นอัน work ได้แต่เดิน show off ไปวันๆ เห็ดที่เพาะไว้ถูก neglect, withered รายได้ก็ไม่มี ค่าพูดก็ต้อง pay, money ที่ collect ไว้เริ่มร่อยหรอ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพิ่ม ฝ่ายหนูมีผู้เป็นลูกสาว since have wonderful things become ดาวเด่น เป็นที่สนใจของ young man เพราะต่างก็มีของวิเศษเอาไว้เกี้ยวพาราสี จนไม่เป็นอัน study. เมื่อเอาแต่ใช้จ่าย เงินที่มีอยู่ก็ลดน้อยลง รายได้ก็ไม่มี แต่ค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น when they can't to earn money มาใช้หนี้ treasure ที่มีอยู่ก็ถูกยึด ทั้ง house และ mushroom farm ก็ไม่เหลืออีกแล้ว
ครอบครัวนายอู้ฟู่ ครอบครัวนายระเริง และอีกหลายบ้านที่ยอมเป็นหนี้ เพื่อ buy ของวิเศษที่เกินความจำเป็นทั้งๆที่กว่าจะได้เงินมาต้องปลูกเห็ด ขายเห็ดจำนวนมาก ทำให้ครอบครัวเกิด problem เมื่อหลายๆครอบครัวมี problem หมู่บ้านก็มี problem และก็ weak ลงเรื่อยๆ เพราะ basis to be destroy.
ข้อคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Family ของนายเหมือน มั่ง มี ไม่รู้จักประมาณตน (ซื้อของมาใช้ทั้งๆที่ useless)ไม่ใช้ reason ในการพิจารณา ขาดเงื่อนไขความรอบครัวในการใช้จ่าย and ขาดภูมิคุ้มกัน (not save money ไว้ใช้ในยามจำเป็น) ทำให้ family เดือดร้อน.

อาชาคริสต์ สมสี ม.6/5 เลขที่12 กล่าวว่า...

นิทานเรื่อง ตัดเท่าไรถึงจะพอ

นายชุ่มชื่น have occupation sell firewood,he live in village เล็กๆ เเห่งหนึ่งใกล้ hill.Everday he will come เก็บ dry branch จากเชิงเขา for sell in the market villagers buy dry branch to make firewood for หุงต้ม ฟืนของนายชุ่มชื่น sell well นายได้เงินกลับ home มาก็เเบ่งให้ wife ใช้สอย daily
one day ภรรยาของนายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า you walk to keep dry branch for sell when we will be rich นายชุมชื่น ใช่นั้นสิ ทั้งๆ ที่ฟืนนั้นก็ขายดี ภรรยา ฉันว่าน่ะ เเทนที่จะเก็บกิ่งไม้เปลี่ยนเป็น cut tree น่าจะดี
In the morning นายชุ่มชืนจึงออกตัดต้นไม้ ที่ขึ้น around hill ขณะที่นายชุ่มชืน cutting tree ต้นหนึ่งอยู่ ก็มีเเม่นกนางเเอ่นตัวหนึ่ง flying มา ขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น but นายชุ่มชืนก็ be not interested เเล้วก็ลงมือตัดต้นไม้ต้นนั้นต่อไป ได้ไม้กองใหญ่นำไปขายได้เงินมากกว่าเดิม ฝ่ายภรรยาเห็นสามีได้เงินมากก็เกิด greed จึงยุสามี go to the cut tree all forest นายชุ่มชืน agree with จึงเกณ relatives มาช่วยกันตัดต้นไม้ เเล้วก็พบกับ wild animal ฝูงหนึ่ง มาขอร้องไม่ให้ ตัดต้นไม้ because you will be destroy habitat and source of food ของสัตว์ เหล่านั้น เเต่นายชุ่มชืนก็ไม่สนใจ เเละยังคงตัดต้นไม้ต่อไป เเล้วก็ถึงวันที่ naturn ลงโทษ เมื่อป่าไม้เหลือเเต่ตอ ไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้ม ซับน้ำฝน เเละฝนก็โหมกระหน่ำ have flood ทั้งหมู่บ้าน จมอยู่ใต้น้ำ ชุ่มชืนเเละภรรยา have to live on the roof นายชุ่มชื่น complain กับภรรยา ถึงความผิดพลาด จนก่อให้เกิด damage
ข้อคิด สอนให้รู้ว่าต้องรู้จักความพอประมาณ
everone has to know moderately

นางสาวจิราภรณ์ มากแสน ชั้น ม.6/5 เลขที่ 3 กล่าวว่า...

เรื่อง ออมเงิน ออมทาง
In community แห่งหนึ่ง has a girl group. Her name is Rung, Duang and Nong. ได้นำหลัก sufficiency economy ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
Girl group go to school by ride a bicycle. Rung นำหลักพอเพียงมาใช้ใน study. Those is “การออมเงิน” ทำให้ Rung and my friends know to save money use to future. การทำแบบนี้ยังเป็นการ help my parent ในทางหนึ่ง
The economize can ทำได้หลายวิธีต่างๆมากมาย Rung and my friends ได้นำ knowledge ที่มีมาเผยแพร่ in community ทำให้ใน village นั้นรู้จัก economize. Everyone ต่างพากันใช้ life อย่างพอเพียง and learn to child ให้อดออม ซึ่งตรงหลัก with ทฤษฎี philosophy of the King. Useful ต่อสังคม living together very happy.

นางสาวผกามาศ เฉลียวไว ชั้น ม.6/5 เลขที่ 8 กล่าวว่า...

นิทานเรื่อง พอเพียงช่วยได้

A small village แห่งหนึ่ง the people give off พากันประกอบ มี family ครอบครัวหนึ่งทำอาชีพเกษตรกร ซึ่งครอบครัวนั้นมีผู้นำ family ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน เขามีชื่อว่า Yuyand his wife ชื่อ Dow.This family is happy. Everyone ในหมู่บ้านต่างแสวงหารายได้ต่างๆมากมาย โดยไม่คำนึงถึงคนรอบข้าง because of ทำแต่ work ทำให้ชีวิตunhappy. After Yuyได้นำหลักทฤษฎี of the King. มาเผยแพร่ให้ people ใน A small village เพื่อให้ people in this community นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน หลักทฤษฎี philosophy of the King is “เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)” ทุกคนในvillage ต่างพากันเชื่อ Yuy นำเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับการประกอบ occupation โดยมี Dow สนับสนุน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงนำมาทำfarming. For example, to grow vegetables such as onions, carrots, tomatoes, potatoes or to grow fruits and feed animals such as ducks, a chicken and pins เป็นต้น The King is the most important for farming too. We can see that หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ important role in the development to the country is economy. It made the people in community are more united and kindness to each other and everyone who living to help each other.
คติ
Sufficiency พอเพียง
Moderately พอประมาณ
Life ชีวิต
Happy มีความสุข

นางสาวอรอนงค์ อินทยุง ชั้น ม.6/5 เลขที่ 2 กล่าวว่า...

เพลง Tense จ๋า Tense

Tense Tense Tense
That Tense have all twelve
เรียน Tense แล้วสมดั่งปอง
เกิดประโยชน์เป็นกอง
by นำมาท่อง must จดจำ
Tense นั้น good หนักหนา
พวกเรา come come ท่องจำ
แล้วนำเป็น knowledge สู่อนาคต

นายสุรัตน์ ศรีนินบูรณ์ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 28 กล่าวว่า...

Anan is Studies at Ban Prasat School.ครอบครัวของAnan มีฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ He goes to School by walk every day.Anan is diligents.He does work eam money.หลังจากที่Anan เลิกจากโรงเรียน Ananจะไปรับจ้างจัดแต่งสวนหย่อมให้กับเจ้าของบ้านที่มีส่วนหล้ง big big และเมื่อได้เงินมา เงินที่ได้ Ananจะเอาให้กับfamilly ของเขา และเก็บไว้ใช้ตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง สำหรับไปโรงเรียน The holidayเขาจะไปส่วนและไร่ เขาและครอบครัวเลี้ยงปลา เลี้ยงโค กระบือ and grow vegetables for sell at maket จึงทำให้Anan มีรายได้เพิ่มขึ้น และอีกอย่าง Anan ก็ยังช่วย พ่อ แม่ แบ่งเบาภาระของท่านด้วย Anan ได้เงินไปโรงเรียนวันล่ะ twenty-five bath.Ananจะเหลือเงินกลับบ้านทุกๆวัน วันละ5-10 บาท Ananปฎิบัติเช่นนั้นจนติดเป็นนิสัย และ Ananก็สามารถส่งตัวเองศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ และAnanก็ประสบความสำเร็จในชีวิต Her mother and his father are happy very muc because Anan is good children.ปัจจุบัน Anan รับราชการทหาร(ทหารอากาศ)อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

อรทัยชั้น6/5 เลขที่9 กล่าวว่า...

นิทานเรื่อง ใช้ให้ถูก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมเด็กหญิง name is Cherry.She likes to play computergame.She often plays computergame everyday. โดยเงินที่เขาใช้วันหนึ่งประมาณ 50 บาท เขาออมเงินจากค่าขนมที่แม่ให้ mother Gives money 60 baht/day.Cherry has balance is 30 baht/day.เมื่อเขากลับถึงบ้าน เขาจะขอเงินแม่วันล่ะ 20 บาท She will go to internetcafe.Cherry plays computergame every day.จนกระทั่งวันหนึ่งแม่สงสัยว่าทำไมCherry จึงไปinternetcafeทุกวัน เย็นวันหนึ่งCherry has got money from mother.แม่จึงถามขึ้นว่าWhy,Cherry goes to internetcafe everryday?ลูกไปทำอไลเหรอCherry is thinking to answer.เขาตอบแม่ไปว่า หนูไปเล่นเกมส์ค่ะ แม่ตกใจมาก แม่หยุดนิ่งไปสุกครู่ mother is speaking with Cherry.เงินที่ลูกนำไปเล่นเกมส์ ลูกได้มาจากไหน Cherry answer to mother.จากค่าขนมที่แม่ให้ไปโรงเรียนค่ะ Do you know? กว่าพ่อและแม่จะทำงานหาเงินมาได้ father and motherต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน หนูขอโทษค่ะคุณแม่ I will not to play computergame.หนูจะเก็บออมเงินที่นำไปเล่นเกมส์ เก็บไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียน และถ้าเงินยังเหลือหนูก็จะหยอดออมสินทุกวันค่ะ จะไม่นำเงินไปเล่นเกมส์ จะไม่ใช้เงินฟุ้มเฟื่อยอีกแล้วค่ะ very good ดีมากจ่ะลูก เราต้องรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงน่ะลูก ดั่งคำที่ THE KING OF THAILAND เคยตรัสกับประชาชนชาวไทยไว้

นางสาว ขวัญใจ ประไวยื กล่าวว่า...

ชั้น ม.6/5 เลขที่ 33 นางสาว ขวัญใจ ประไวย์

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
กาลลครั้งหนึ่งมีร้านไอศรีมในร้านมีผู้หญิง name is na she is eat ice-cream ซึ่งเป็นประจำที่ she is eat icecream oftenly และเธอก็สนิทกับ kan ผู้เป็นเจ้าของร้าน
Na จึงได้ไปปรึกษากับ kan she will buy legance and expensive car แต่ kan ก็ไม่เห็นด้วย because na she has car อยู่แล้ว kan จึงให้เหตุผลเกี่ยวกับปรัญญาของพ่อหลวงว่า คนเราอยู่อย่างพอเพียง รุ้จักใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า รู้จักเก็บหอมรอมริบเพื่อไว้ใช้ในอนาคต แต่ na ก็ไม่เห็นด้วยกับหลักการพอเพียงนี้จึงให้เหตุผลกับ kan ว่า เมื่อเรามีเงินก็ต้องรีบใช้ sometime in the future I will not pay money และ kan ก็เดินออกจากร้านไปโดยที่ทิ้งเงินไว้ให้ na 500 บาท ทั้ง ๆ ที่ไอศรีมนั้นราคาเพียง 79 บาทเท่านั้น
Tomorrow na drives car to kan`s shop. เพื่อจะอวดkan หลังจากนั้นเธอก็ขับรถออกไปเที่ยวเล่น ทำให้เธอหลงทางรถที่นาซื้อมาใหม่เกิดน้ำมันหมดกะทันหัน na ไม่รู้จะทำยังไงดี next people หมู่บ้านผ่านมาพอดี จึงพา she goes out in the vill age หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู้บ้านที่อยู่กันอย่างพอมีพอกิน at night time จึงให้ na พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนื่องจาก she is women shouldn`t walk in the night time because may be dangerous na เห็นแก่ความห่วงใยของ leader จึงไม่กล้าปฎิเสธ before goes to bed. She has question เกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ who people in the village อาบน้ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่น leader จึงตอบว่า they are self –sufficient และในวันนี้เราจะจนแต่วันต่อๆไปเราอาจมีใช้ร่ำรวยก็ได้และอาจมีใช้อย่างสบาย na she is thank you people in the village การที่ได้มาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้เธอได้รับวิถีชีวิตเศรษฐกิจอย่างพอเพียง na thinks she will use self sufficantay in her life

นางสาวเกษร ชื่นจิตร กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเกษร ชื่นจิตร ชั้นม.6/5เลขที่32 ส่งนิทานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เศรษฐีพอเพียง

นางสาว อนุชิดา วนมา กล่าวว่า...

ชั้น ม . 6/5 เลขที่ 44 นางสาว อนุชิดา วนมา
เรื่อง ปลอดภัยจากสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านแสงสุขเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่กันอย่างมีความสุข ผู้ใหญ่บ้านสอนลูกบ้านให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพ Domesticate animals ปลูกข้าว ปลูกผักใช้กินเองไม่ใช้สารเคมีผักที่ได้จึงเป็นผักปลอดสารพิษ Morning Sunday child gang . ในหมู่บ้านมี ต้อม กุ้ง ขวัญ เปิ้ล และเจ้าหมาน้อย พากันไปเล่นที่ลานวัด “ We come to help sweep the temple court ’’ ศรีชวนเพื่อนๆ “ พวกเราดูเจ้าหมาน้อยก็ช่วยคาบใบไม้และเศษขยะ น่ารักจัง ” เปิ้ล พูดว่า ดีมาก เด็กๆ ช่วยทำความดี ” หลวงตาชม เด็กๆ ดีใจ พอตอนเย็น ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย tomorrow ให้ชาวบ้านทุกคนมาพร้อมกันที่บ้านผู้ใหญ่ เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ there will be a doeter teaches us a bout เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า มาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และให้นำสุนัขมาฉีดวัคซีนด้วย ” คุณแม่ค่ะ พรุ่งนี้พาเจ้าหมานัอย ไปฉีดวัคซีนน่ะค่ะ เช้าวันอังคาร เปิ้ลมารอเพื่อนๆ at public rest- house ต้อม กุ้ง ขวัญ พวกเธอมาช้าจัง เดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอก” เปิ้ล พูดไม่สายหรอก we go to the school ต้อมชวนเพื่อนๆ ขณะที่เด็กๆ กำลังไปโรงเรียน คุณหมอธงชัยเป็นเจ้าหน้าที่มาจากปศุสัตว์อำเภอก็เดินทางมาถึงบ้านผู้ใหญ่ เพื่อมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุนัข and fighting protects the hydrophobia แกชาวบ้าน โรคพิษสุนัขบ้า หรือ ที่เราเรียกว่า โรคกลัวน้ำ เกิดจากช้อไวรัส unpalatable resemble the bullet ถูกน้ำลายได้ง่าย เมื่อถูกความร้อนแสงแดด หรือในสภาพแห้งแล้ง a medicine kills to believe in that use good effective คือ คลอรีน แอลกอฮอร์ กรดหรือด่างอย่างแรง คุณหมออธิบายต่อ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ร้ายแรง have no a medicine heals แต่เราป้องกันได้ โดยฉีดวัคซีนเริ่มแรกให้แก่สุนัขอายุ 2-4 เดือน และฉีดซ้ำๆทุกปี โรคพิษสุนัขบ้า Do not be especial with a day แต่ยังเป็นได้กับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น วัว ควาย หมู อื่นๆ แต่ที่พบได้มากที่สุด คือ สุนัข รองลงมาคือแมว when , touch amimal bites us should 1 ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ 2 เอายาใส่แผล เช่น ทินเจอร์ แอลกอฮอร์ 3 กักสัตว์ไว้ดูอาการอย่างน้อย 10 วัน คุณหมอธงชัยบอกวิธีปฎิบัติตัวกับชาวบ้านและเพื่อนบ้านการป้องกันให้นำสุนัขมาฉีดวัคซีนในวันนื้ หลังจากที่คุณหมอฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเสร็จแล้ว คุณหมอได้ให้ความรู้กับชาวบ้านอีก Don’t want a dog bites? วันนี้หมอมีคาถา 5 ย. กันสุนัขกัดมาฝากน่ะครับ คือ ย 1 อย่าแหย่งให้สุนัขโมโห ย 2 อย่าเหยียบ หาง หัว ขา หรือ ทำใหสุนัขตกใจ ย 3 อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า ย 4 อย่าหยิบจานขณะสุนัขกำลังกินอาหารอยู่ ย 5 อย่ายุ้งกับสุนัขที่ไม่รู้จัก only we do not touch a day has bits alrea dy หมอบอกกับชาวบ้าน ที่โรงเรียนในชั่วโมงสุดท้าย เปิ้ลและเพื่อนๆ study hygiene subject กับคุณครูกำไลคุณครูจะให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อโดยการ กัด ข่าน เลีย lead stripes spatters to satisfy ครูกำไลอธิบาย a fter school ต้อม กุ้ง ขวัญ มาที่บ้านของเปิ้ล the symptoms of a dog that is the disease มี 2 ชนิด คือ ชนิด ซึม และชนิดดุร้าย the regulation for dog owner 1 ฝึกให้ฟังคำง่ายๆ ให้ทานอาหารเป็นเวลา 2 very that lie down be at ดีจังเลย ขวัญพูดด้วยความตื่นเต้น วันรุ่งขึ้น คุณครูกำไล ฉันและเพื่อนๆค้นหาข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า และทำแผนผับเพื่อแจกเพื่อนๆ be excellent though หมู่บ้านที่ได้ชื่อเป็นหมู่บ้านดีเด่น

นางสาว ศิริวรรณ เฉลียวไว กล่าวว่า...

ชั้นม.6/5เลขที่43 นางสาว ศิริวรรณ เฉลียวไว
เรื่อง ความฝันของฉัน
ณ ดินแดนอันใกล้โพ้น…จากโลกนี้มีมนุษย์ที่แปลกกว่าเราซึ่งThey body shorter more.
They but good-looking and lovely.พวกเขามีวิถีชีวิตแบบเรียบๆมาก ซึ่งต่างจากโลกเรา
They are many Plant,Flower,Animal,Bird,Vegetable,Fruit ผลไม้ที่น่ากินเอามากๆเช่นผัก=basil,bean,carrot,chili,collard,cucumber,eggplan,reptan,
mushroom.ผลไม้=banana,coccnut,chico,grape,guava,gack fruit , orange,mango,mangosteen ริทมีผลไม้ ออยมีผัก พวกเขาแลกเปลี่ยนผักผลไม้กัน ซึ่งผักผลไม้มีสีที่น่ากินที่ซู้ด…ริทมีสัตว์ตัวหนึ่ง เค้าเอาไว้ ทำไร่ไม่เหมือนควายบนโลกเราเลย
He hes occupations. –distributor,-farmer,-fisherman อ้อ…เค้าเลี้ยงสัตว์ด้วยนั้นก็คือ catfish,crab,fish,frog,duck,chicken,cock,hen ไกและเป็ดเลี้ยงเอาไว้ไข่ ซึ่งโลกที่นั้นมีอะไรก็แลกเปลี่ยนอาหาร ผัก ผลไม้กัน โลกที่นั้นเรียกกันว่า My dream

นางสาว ศิริวรรณ เฉลียวไว กล่าวว่า...

ชั้นม.6/5 เลขที่43 นางสาว ศิริวรรณ เฉลียวไว
เรื่อง ความฝันของฉัน
ณ ดินแดนอันใกล้โพ้น…จากโลกนี้มีมนุษย์ที่แปลกกว่าเราซึ่งThey body shorter more.
They but good-looking and lovely.พวกเขามีวิถีชีวิตแบบเรียบๆมาก ซึ่งต่างจากโลกเรา
They are many Plant,Flower,Animal,Bird,Vegetable,Fruit ผลไม้ที่น่ากินเอามากๆเช่นผัก=basil,bean,carrot,chili,collard,cucumber,eggplan,reptan,
mushroom.ผลไม้=banana,coccnut,chico,grape,guava,gack fruit , orange,mango,mangosteen ริทมีผลไม้ ออยมีผัก พวกเขาแลกเปลี่ยนผักผลไม้กัน ซึ่งผักผลไม้มีสีที่น่ากินที่ซู้ด…ริทมีสัตว์ตัวหนึ่ง เค้าเอาไว้ ทำไร่ไม่เหมือนควายบนโลกเราเลย
He hes occupations. –distributor,-farmer,-fisherman อ้อ…เค้าเลี้ยงสัตว์ด้วยนั้นก็คือ catfish,crab,fish,frog,duck,chicken,cock,hen ไกและเป็ดเลี้ยงเอาไว้ไข่ ซึ่งโลกที่นั้นมีอะไรก็แลกเปลี่ยนอาหาร ผัก ผลไม้กัน โลกที่นั้นเรียกกันว่า My dream

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรื่อง พอดี พอเพียง พอใจ

A small village แห่งหนึ่ง village name is that พอใจ ยังมี family หนึ่ง ซึ่งเป็นครอบครัว of ข้าวหอม ข้าวหอม is girl ที่มีน้ำใจมีนิสัยที่ขยันช่วยพ่อกับแม่ทำงานเป็นประจำ ครอบครัวของข้าวหอม is family ที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง grow vegetables สวนครัวเอาไว้eatเอง ทำสวนทำไร่ and feed animals such as fishs,chickens,pigs,ducks,buffalos เป็นต้น when to season หว่านข้าว parents of ข้าวหอมก็จะใช้กระบือในการ ploughing ซึ่ง differences จากครอบครัวอื่นๆ in village ที่พากันใช้แต่ technology พ่อของข้าวหอมจะไม่ใช้chemical ในการเพาะปลูก but จะใช้ปุ๋ยที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ and use vegetables,fruits ทำปุ๋ยหมัก แต่ครอบครัวอื่นๆต่างพากันมองว่าการใช้ชีวิตแบบนี้จะทำให้เรา humble and it is busy uncomfortable จึงพากันใช้แต่สารเคมีกันหมด poor people ก็พากัน sell cows,buffalos and products farming to buy equipment plantingที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย when are high prices ผลผลิตที่ได้ get ไม่เพียงพอกับที่ลงทุนชาวบ้านพากันขาดทุนและเป็นหนี้ในที่สุด เมื่อครอบครัวของข้าวหอมได้ทราบถึง problem ที่เกิดขึ้นก็เกิด kindness จึงไปช่วยแนะนำให้ลองใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันดู after transform ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น neighbours thankful family of ข้าวหอม time ago ชาวบ้านก็เริ่มมองเห็นถึง useful of การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง finally ชาวบ้านก็พากันหันมา develop ชีวิตและยึดหลักการ way of life โดยยึดหลักการ moderalely ทำให้ชีวิตมีแต่ happy.

นางสาวชลิตา กำจัดภัย ม.6/5 เลขที่ 34 กล่าวว่า...

A small village แห่งหนึ่ง village name is that พอใจ ยังมี family หนึ่ง ซึ่งเป็นครอบครัว of ข้าวหอม ข้าวหอม is girl ที่มีน้ำใจมีนิสัยที่ขยันช่วยพ่อกับแม่ทำงานเป็นประจำ ครอบครัวของข้าวหอม is family ที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง grow vegetables สวนครัวเอาไว้eatเอง ทำสวนทำไร่ and feed animals such as fishs,chickens,pigs,ducks,buffalos เป็นต้น when to season หว่านข้าว parents of ข้าวหอมก็จะใช้กระบือในการ ploughing ซึ่ง differences จากครอบครัวอื่นๆ in village ที่พากันใช้แต่ technology พ่อของข้าวหอมจะไม่ใช้chemical ในการเพาะปลูก but จะใช้ปุ๋ยที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ and use vegetables,fruits ทำปุ๋ยหมัก แต่ครอบครัวอื่นๆต่างพากันมองว่าการใช้ชีวิตแบบนี้จะทำให้เรา humble and it is busy uncomfortable จึงพากันใช้แต่สารเคมีกันหมด poor people ก็พากัน sell cows,buffalos and products farming to buy equipment plantingที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย when are high prices ผลผลิตที่ได้ get ไม่เพียงพอกับที่ลงทุนชาวบ้านพากันขาดทุนและเป็นหนี้ในที่สุด เมื่อครอบครัวของข้าวหอมได้ทราบถึง problem ที่เกิดขึ้นก็เกิด kindness จึงไปช่วยแนะนำให้ลองใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันดู after transform ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น neighbours thankful family of ข้าวหอม time ago ชาวบ้านก็เริ่มมองเห็นถึง useful of การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง finally ชาวบ้านก็พากันหันมา develop ชีวิตและยึดหลักการ way of life โดยยึดหลักการ moderalely ทำให้ชีวิตมีแต่ happy.

ชั้น ม.6/5 เลขที่32 ชื่อ นางสาวเกษร ชื่นจิตร กล่าวว่า...

ชั้น ม.6/5 เลขที่32 ชื่อ นางสาวเกษร ชื่นจิตร
นิทานเรื่อง เศรษฐีพอเพียง
The city somewhere เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย each person live resemble มีฐานะต่างกันมากมายไปหมด มะปรางซึ่งเป็นลูก tycoonมะปรางก็ใช้ lively แบบ an economy enough ตลอดnever buy extravagant บ้านเธอใหญ่โตมากแต่เธอก็ยังใช่จ่ายอย่างพอเพียงอยู่เสมอ one day มะปรางคิดขึ้นมาได้ว่า house ของเธอ there is one free farm area โดยปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน มะปรางก็เลยได้ counsel with parents ขึ้นมาว่าพื้นที่ว่างแห่งนั้นได้ใช้ทำอะไรหรือเปล่าค่ะ หนูอยากขอพื้นที่แห่งนั้น bring design ทำเป็น a theory ตามแนวพระราชดำริ แบบ sufficient economy หนูคิดว่าหนูจะนำมาปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เลี้ยงไก่ เพื่อนำไข่ไปsell be the profit one ของครอบครัวเรา แม่เห็นความว่าไงคะแม่คิดว่า be excelknt thought ลูก แม่ก็ไม่รู้ว่าพื้นที่นี้ แม่ จะทำมาทำอะไรดี แต่ลูกคิดว่าอย่างนี่ดี แม่ก็จะ sup port ให้ลูกทำตามความคิดของลูกก็แล้วกัน แม่ก็ว่าบ้านเราใช่จ่ายฟุ่มเฟือยมากเหมือนกันนะ โดยเฉพาะ cost of utilities แต่ละเดือนก็แพงมากเราก็จะได้ นำเงินส่วนที่เราปลูกผัก feed a chickenที่นำไปขายมาได้ เพื่อเป็นเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟนี่แหละ teaching ของ chief ที่ว่า อยู่อย่างจนจน ก็จะ รวยแต่ถ้าอยู่อย่างคนรวยก็จะจน

น.ส.ยุพิน นิเรียงรัมย์ กล่าวว่า...

Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.อรทัย คิดยาว ชั้น 6/5 เลขที่ 9 กล่าวว่า...

Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.ยุพิน นิเรียงรัมย์ ชั้น6/5 เลขที่ 38 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.อรทัย คิดยาว ชั้น6/5 เลขที่9 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.รุ่งทิพย์ สุวรรณา ชั้น6/5 เลขที่39 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.ศศิวิมล ตินานพ ชั้น6/5 เลขที่41 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.บุษบา เรืองสุขสุด ชั้น6/5 เลขที่36 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.ผกามาศ เฉลียวไว ชั้น6/5 เลขที่8 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.ภาวนา มอญทอง ชั้น6/5 เลขที่37 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.วรัญญา พรมทา ชั้น6/5 เลขที่6 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.จิราภรณ์ มากแสน ชั้น6/5 เลขที่3 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.อารีรัตน์ โกสีนาม ชั้น6/5 เลขที่10 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.วัญเพ็ญ นิราศภัย ชั้น6/5 เลขที่40 กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

น.ส.บุษบา เรืองสุขสุด ชั้น6/5 เลขที่36 กล่าวว่า...

นิทานเรื่อง น้องดวงพอเพียง
Duang,Nong and my parents When มี spare time เขาทั้งสองช่วยกัน to grow vegetables at the garden หลังบ้าน and vegetables ของเขามีหลายชนิด Such as carrots,tomatos,chilly,cabbages,cucumbers and pumpkin or to grow fruits such as banana.mangoesเป็นต้น and help พ่อ แม่ นำ fruits and vegetables ไป sell at the market. ผักและผลไม้ที่เหลือ keep เอาไว้ eat afterDuang and Nong are saving อดออม รู้จัก collect money.และชีวิตที่มีความสุข

6/5 เลขที่39 น.ส รุ่งทิพย์ สุวรรณา กล่าวว่า...

หมู่บ้านพอเพียง
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว A village แห่งหนึ่ง in village เต็มไปด้วยความสุข A village 1 คน มี occupation ต่างกัน เช่น เป็น teacher เป็น police men ที่สำคัญ in village มีการทำ farmer กันทุก family มีทั้ง การทำนา fruit farm and feed animals เช่น cows, buffaloes, ducks, chicken and fish เป็นต้น in the village, people like to make merit ร่วมกัน ใครมีเป็ด ไก่ มีผักสวนครัว มีปลาบ้างก็จะนำมา to prepare the food. นำไปถวายพระ นำไป make merit ร่วมกัน every time ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน in village have Bank ประจำ A village people ที่เป็น farmer หรือทำ occupation อื่นจะนำ deposit
เดือนละ 1-2 ครั้ง เช่น ลุงดีและ family มีการทำ Account รายรับ-รายจ่าย จึงทำให้มี money เหลือมาฝากที่ the Bank of village every time. ลุงดี เป็น farmer มีการ lay plans การทำการเกษตรแบบ sufficient. ลุงดีมีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ ลุงดีไม่ใช่คนรวย ไม่ใช่คนจนแต่เป็นคน sufficient. ลุงดี build house ในพื้นที่ 1 ไร่ เหลืออีก 5 ไร่ ลุงดีทำ farmer ทั้งหมด ลุงดี be a rice farmer 3 ไร่ สองไร่ที่เหลือลุงดีปลูกผัก 1 ไร่ ขุดสระน้ำเพื่อ feed fish ครึ่งหนึ่ง ใช้พื้นที่เหลือลุงดีเลี้ยงโคและกระบืออีกครึ่งไร่ ลุงดีและ family ช่วยกันทำนา และneighbors ก็ทำไร่ ทำนาเหมือนเดิม family ของลุงดี ทำให้ family ของลุงดี มีทั้งผักสวนครัวไว้รับประทาน หรือบางทีลุงดี และ family นำไปจำหน่ายบ้าง สร้างรายได้แก่ครอบครัว อีกทางลุงดีได้ advise คนในหมู่บ้านทุกคนให้ทำ farmer แบบลุงดีหรือการทำ account income expenditures in family. จนมาได้ไม่นาน village ได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี และคนในหมู่บ้านก็มี money เก็บใน Bank of village ทุก family จึงทำให้ A village ขึ้นชื่อว่าเป็น “A village sufficient” We are very happy.
ข้อคิด
ทำให้ everyone มีความพอเพียงในตนเอง รู้จัก economize life มีความสุข

6/5 เลขที่ 29 นายอนันต์ สำราญดี กล่าวว่า...

ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ
นายชุ่มชื่น มีอาชีพขายฟืน one day wife นายชุ่มชื่น speak with husband ว่าเดินเก็บ twig แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ำรวยสักที นายชุ่มชื่น ใช่นั้นสิ ทั้งที่ฟืนฉันขายดิบขายดี
Wife ฉันว่านะ แทนที่จะเก็บ twig เปลี่ยนไป cut tree น่าจะดี morning นายชุ่มชื่นจึงออก cut tree ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขา ขณะที่นายชุ่มชื่นกำลัง cut tree ต้นหนึ่ง มี bird ตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ cut tree ต้นหนึ่ง แต่นายชุ่มชื่นก็ไม่สนใจ ลงมือ cut tree ต่อไปได้ heap wood big นำไปขายได้ money มากกว่าเดิมฝ่าย wife เมื่อเห็น husband ได้ money มาก จึง propoke ให้ husband ให้หมดทั้ง forest นายชุ่มชื่น จึงเกณฑ์พี่น้องมาช่วยกัน cut tree แล้วก็พบ forest animal ฝูงหนึ่งขอร้องว่า do not cut tree because จะทำลายที่อยู่อาศัย and แหล่ง food แต่นายชุ่มชื่น to be uninterted and ยังคง cut tree ต่อไป
แล้วก็ถึงวันที่ nature punish เมื่อไม่มีตอไม้คอยโอบอุ้มซับน้ำฝนจึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลบ่าพัดเอาท่อนซุงที่กองไว้ ทับถม village
นายชุ่มชื่น and wife ต้องไปอาศัยบน home roof นายชุ่มชื่นบ่นกับ wife ถึง mistake จนก่อให้เกิดความ loot ใหญ่หลวง
ข้อคิด
นาบชุ่มชื่น and wife หวังร่ำรวยด้วยความมักง่าย ไม่รู้จักประมาณตนไม่ใช้เหตุผล และขาดคุณธรรมเบียดเบียนและทำลาย nature สัตว์ป่าโดยไม่คิดถึงผลกระทบต่อส่วนรวม

6/5 เลขที่ 26 นายศุภสิทธิ์ เสกเหมาะ กล่าวว่า...

Tense Tense Tense
That Tense have all twelve
เรียน Tense แล้วสมดั่งปอง
เกิดประโยชน์เป็นกอง
by นำมาท่อง must จดจำ
Tense นั้น good หนักหนา
พวกเรา come come ท่องจำ
แล้วนำเป็น knowledge สู่อนาคต

6/5 เลขที่ 28 นายสุรัตน์ ศรีนินบูรณื กล่าวว่า...

Tense Tense Tense
That Tense have all twelve
เรียน Tense แล้วสมดั่งปอง
เกิดประโยชน์เป็นกอง
by นำมาท่อง must จดจำ
Tense นั้น good หนักหนา
พวกเรา come come ท่องจำ
แล้วนำเป็น knowledge สู่อนาคต

6/5 เลขที่ 29 นายอนันต์ สำราญดี กล่าวว่า...

Tense Tense Tense
That Tense have all twelve
เรียน Tense แล้วสมดั่งปอง
เกิดประโยชน์เป็นกอง
by นำมาท่อง must จดจำ
Tense นั้น good หนักหนา
พวกเรา come come ท่องจำ
แล้วนำเป็น knowledge สู่อนาคต

6/5 เลขที่ 20 นายเต็มสิทธิ์ เจนรอบ กล่าวว่า...

Tense Tense Tense
That Tense have all twelve
เรียน Tense แล้วสมดั่งปอง
เกิดประโยชน์เป็นกอง
by นำมาท่อง must จดจำ
Tense นั้น good หนักหนา
พวกเรา come come ท่องจำ
แล้วนำเป็น knowledge สู่อนาคต

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวขวัญใจ ประไวย์ ชั้น6/5 เลขที่33 กล่าวว่า...
เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอนุชิดา วนมา ชั้น6/5 เลขที่44 กล่าวว่า...
เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

6/5 เลขที่ 34 นางสาวชลิตา กำจัดภัย กล่าวว่า...

เพลง Listen to my heart
It’s raining now. My heart beats faster. you alone can help me.
คุณเปรียบเสมือนThe sun is shining เธอทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง I will be looking forwards to seeing you. I promise I will come หาคุณที่รัก but I’m not definite คุณยังรักฉันอยู่ไหม if I have left คุณจะอยู่ในใจฉันตลอดไป I was crying every night. When I had written a letter ถึงเธอ I had been writing a letter หวังว่าสักวันเธอคงจะรู้ I will have changed my seft. I heard in my heart. มันกระซิบว่าDon’t lied. He said he love me but really คุณรักใคร จะต้องทำยังไง I had given me to take care of me. I have been living with his for a long time. I love you ,I love you ,I love you so much

Archacris somsee กล่าวว่า...

Tense Tense Tense
That Tense have all twelve
เรียน Tense แล้วสมดั่งปอง
เกิดประโยชน์เป็นกอง
by นำมาท่อง must จดจำ
Tense นั้น good หนักหนา
พวกเรา come come ท่องจำ
แล้วนำเป็น knowledge สู่อนาคต

6/5 เลขที่ 10นางสาวอารีรัตน์ โกสินาม กล่าวว่า...

ตายายพอเพียง
มี grandfather and grandmother two คน husband and wife อยู่ด้วยกันใน hut หลัง small หลังหนึ่ง grandfather and grandmother มี position จนในที่สุด ใน village grandfather and grandmother อยู่ด้วยกันอย่างพออยู่พอกินไม่พึ่งเพื่อนร่วมบ้าน เพราะกลังเพื่อนบ้านจะ troubled grandfather and grandmother ปลูก vegetable บางคนก็แวะมา buy vegetable ของ grandfather and grandmother อยู่บ่อยๆ เพราะ grandfather and grandmother เดินไป buy vegetable ตามบ้านไม่ได้เพราะแกต้อง difficult หน่อย เพราะ grandfather and grandmother แก่แล้ว พวกเพื่อนร่วมบ้านต่างก็พากันชอบ grandfather and grandmother เพราะแกอยู่อย่างพอเพียง ปลูก vegetable สวนครัว โดยไม่ต้องใช้ money buy vegetable villagers ชาวบ้านต่างพูดว่า grandfather and grandmother น่าจะเป็นแบบอย่าง เพราะใช้ทฤษฏีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6/5 เลขที่ 23 นายพงษ์ศักดิ์ สายนาค กล่าวว่า...

การใช้ชีวิตแบบพอเพียง
มีครอบครัวหนึ่ง มี grandfather and grandmother living 2 คน โดย grandfather and grandmother
ได้ช่วยกัน grow and feed animal ส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภค อีกส่วนหนึ่งก็ส่งขาย เงินที่ได้จากการค้าของ grandfather and grandmother จะเก็บออมไว้ในยามจำเป็น เนื่องจาก Vegetable grandfather and grandmother เป็นผักปลอดสารพิษ ผู้คนจึงซื้อผักของ grandfather and grandmother ในจำนวนมาก ทำให้
grandfather and grandmother are difficult diffident จาก family other by use money อย่างฟุ่มเฟือย ไม่เก็บออม so get difficult. In present grandfather and grandmother get การยกย่อง
ให้เป็นผู้นำในเรื่องการ use economic suffiency life.
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า We will use economic suffiency for life. Then we are happy in futher.

Cookies กล่าวว่า...

Thank you for very good blog about English forums. It's very nice.