วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

6/7 เพลง+นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

6/7 เพลง+นิทานเศรษฐกิจพอเพียง ที่นี่นะคะ

62 ความคิดเห็น:

นายคำสิงห์ คิดดีจริง ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 30 กล่าวว่า...

สวัสดีครับ ผมส่งงานทาง mail แล้วนะครับ
แล้วก็ส่งมาที่ pasaplaza ด้วยครับ


เพลงtense
คนใบ้
ฉันไม่มีสิทธิ์ถามว่าเจ็บว่าโดนpresent simple tense ทำอะไรโครงสร้างไม่มีสิทธิเดินเข้าไปปลอบใจเมื่อประธาน+กริยาช่องที่1เติมsหรือesฟูมฟายฉันไม่มีสิทธิ์เล่าให้ในกรณีประธานเป็นเอกพจน์+กรรมฟังเธอว่าเช่นhe goes to school by bus today ไปกับใครpresent continuous tense จะมีสิทธิ์พูดอะไร เมื่อโครงสร้างประธาน+is,am,are+กริยาช่องที่1ป็นคนของเธอแต่เติมing+กรรมมีสิทธ์เจ็บแค้นแทนhe is eating banana now ใช่ใหมและpresent perfect tense มีสิทธิ์คิดหวังให้โครงสร้างประธาน+has/have+กริยาช่องที่3+กรรมกับเช่นhe has eaten bananaได้จบไปห่วงใยแต่เธออะไรpresent perfect continuous tense ไม่ได้แต่ฟุ่งซ่านในใจแต่มีใครรู้โครงสร้างประธานไม่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของhas,have+been+กริยาช่องที่1กับเติมing+กรรมสิทธิ์เช่นhe has been abanana since he was 2 year old แอบรักมันทำได้เพียงแค่รู้เรื่องราว past simple tense ไม่ห่างจากคนใบ้เลยได้แต่มองโครงสร้างประธาน+กริยาช่องที่2+กรรมเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเช่น he has a banana yesterday past continuous tense ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรโครงสร้างประธานเปลี่ยนใจรักคนอย่างwas,were+กริยาช่องที่1เติมing+กรรมฉันไม่มีสิทธิ์พูดเช่นhe was eating bananaในวันที่past perfect tense ยังเป็นของเธอแต่โครงสร้างประธาน+had+กริยาช่องที่3+กรรมมีสิทธิ์เจ็บแค้นแทนเธอใช่ใหมและhe has eaten bananaมีสิทธิ์คิดหวังวให้perfect continuous tense กับเขาด้จบไปห่วงใยแต่ช่วยอะไรโครงสร้างประธาน+had+been+กริยาช่องที่1ไม่ได้แต่เติมing+กรรมในรู้ไม่เกี่ยวเช่นhe has been eating bananaเป็นเรื่องที่เธอกับเขาแอบรักfuture simple tenseมันทำด้เพียงแต่โครงสร้างประธาน+will/shall+กริยาช่องที่1+กรรมรู้เรื่องราวเช่นhe will be eat bananaไม่ต่างจากคนใบ้เลยfuture continuous tenseได้แต่มองเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรโครงสร้างประธาน+will /shall +be +กริยาช่องที่1ไม่มีสิทธิ์พูดให้เติมing+กรรมเปลี่ยนใจรักคนอย่างเช่น he will be eating banana future perfect tense ไม่มีสิทธืพูดในวันที่โครงสร้างประธาน+will/shall+กริยาช่องที่3+กรรมเป็นของเธอแม้ future perfect continuous Tense. อยากตะโกนว่า โครงสร้างประธาน+will/shall+have been+กริยาช่องที่1. รักว่าเป็นห่วงคงทน เติมing+กรรม. เก็บไว้ในใจเรื่อยไปจนกว่าวันนั้นที่ he will have been eating bananas ทิ้งเธอ

นายคำสิงห์ คิดดีจริง ชั้นม.6/7 เลขที่30 กล่าวว่า...

สวัดดี อ.เขม ผมส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะครับ
นายคำสิงห์ คิดดีจริง ชั้นม6/7 เลขที่30

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องครอบครัวแบบพอเพียง

ในvillage แห่งหนึ่ง มี family หนึ่งอยู่กันแบบ hasband and wife live for economic seffiency. Hasband and wife คู่นี้ we can grow vegetable แบบ mix for eat and sell. ในการใช้ชีวิตแบบEconomic scffiency นี้ช่วยให้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอีกด้วย
นอกจากนี้ vegetable ขอพวกเขา เป็น vegetable ปลอดสารพิษจึงทำให้ healty for hasband and wife คู่นี้มีสุขภาพดี people in village ต่างยกย่อง hasband and wife คู่นี้ให้เป็นบุคคลนำร่องในการใช้ชีวิตแบบ Economic scffiency people in village ต่างพากันใช้ชีวิตแบบพอเพียง คือ Economic scffiency ตาม hasband and wife คู่นี้ได้รับ famous ไปทั่ว province and city

นายคำสิงห์ คิดดีจริง ชั้นม.6/7 เลขที่30 กล่าวว่า...

สวัดดี อ.เขม ผมส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะครับ
นายคำสิงห์ คิดดีจริง ชั้นม6/7 เลขที่30

KHAMSING KHIDDEEJING
28/2 M.14 Kang-Ann sub-district,
Prasat district, Surin province 32140
Tel.088-3435670
E-mail khamsing17430@hotmail.com

OBJECTIVE
To obtain apposition of teacher. I can apply my
Knowlebge and skills in teaching.

EDUCATION
1999-2004 Ban see-ko
school,surin:primary school Diploma.
2005-2007 prasatwittakarn school , surin: secondary school Diploma.
2008-2010 prasatwittakarn school , surin: High school Diploma.

WORK EXPERIENCE
-
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
-

REFERENCES
-Mrs. Khamratsamee Subannart
English and English Teacher
Prasatwittayakarn school.
In surin

-Mr.panya pung-ngamphant
Advisor and English Teacher
Prasatwittayakarn school. In surin

train กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
train กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
Princess of Persia กล่าวว่า...

Natcha Boonargad. No.45 M.6/7

Resume

NATCHA BOONARGAD
156 M.8, Kang-An sub-district, Prasat district, Surin province. 32140
Tel : 083-7933113
E-mail : oitopro@yahoo.com

OBJECTIVE
To obtain a position of sport reporter where I can apply my knowledge and skills in sports.

EDUCATION
1999-2003 Prasatsuksakarn School, Surin: Primary School Diploma.
2004-2007 Wichutit School, Bangkok: Secondary School Diploma.
2008-2010 Prasatwittayakarn School, Surin: High School Diploma.

WORK – EXPERIENCE
-

EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES
- Tennis player of Surin representative.
- Tennis player of Education zone 3 representative.

REFERENCES
-Mrs.Khemrutsamee Subannart,English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin.
-Mrs.Napakun Trairuengkun,
Advisor and English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin

Princess of Persia กล่าวว่า...

Natcha Boonargad. No.45 M.6/7


นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

Once upon a time, there were animals in the forest. The animals felt very happy because they had a lot of fruits for eat all the time. Although the animal felt very happy but the king of forest, the lion felt worry.
“Everyone listen to me. We have to safe the food for winter” The king of forest said in meeting
“Don’t worry, King. We have a lot of fruits so we will not starve in winter sure” Deer said
“Yes, I think so” Eagle said
All of animal agree in deer opinion, so lion still worried.
In winter, the fruits in this forest had less. The animals went to king of forest home for told that
“We have little food. What should we do?”
The lion still kept calm. It told to all animal that
“Because everyone don’t appreciate to safe the food, so we should to find the food for eat enough and we have to economize the food and everything around us, Ok?”
The animals felt aware after they had listened to lion.
After that the animals have appreciated in sufficient and had happy forever.

Princess of Persia กล่าวว่า...

Natcha Boonargad. No.45 M.6/7


เพลง Tense เป็นยังไง (ทำนอง เจ้าหญิงคนต่อไป)

เนิ่นนานที่ฉันยังแปลกใจ เหตุใด Tense มีจำนวนมากมาย
แล้ววันหนึ่งที่ฉันได้มีโอกาสได้ฟังคุณครู อธิบายถึง Tense ทั้ง 12 ว่าแบ่งเป็น 3 กาลใหญ่ หนึ่งคือ Present Tense เป็นปัจจุบัน คือ Tense สำคัญ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพียง 4 Tense เล็ก โดย Tense แรก...คือ Present Simple Tense ประธาน+ Verb ช่อง1 สอง Present Continuous ประธาน+Verb to be+
Verb-ing สามคือ Present Perfect ประธาน+has,have และ Verb ช่อง3 ส่วน Tense สุดท้ายของ Present นี้ ไม่ค่อยมีใครได้ใช้ Present Perfect Continuous ประธาน+has or have been แล้วตามด้วย Verb-ing
ต่อมาคือกาลที่ 2 ชื่อ Past Tense หนึ่งคือ Past Simple Tense ประธาน+Verb ช่องที่2 ต่อมา...Past Continuous ประธาน+was และ Verb-ing สามคือ Past Perfect ประธาน+had และเติม Verb ช่อง3 Tense ท้ายนี้มีคนใช้น้อย คือ Past Perfect Continuous ประธานนั้น+กับ had been ตามด้วย Verb เติม ing ลงไป กาลสุดท้าย คือ Future อนาคต มี 4 บทย่อยๆ เหมือนทุก Tense อย่างแรกคือ Future Simple Tense ประธาน+will and Verb ช่อง1 สองคือ Future Continuous Tense ประธาน+will และ be แต่ตามด้วย Verb-ing สามคือ Future Perfect Tense ประธาน+will have+Verb ช่อง3 สี่ Future Perfect Continuous เป็น Tense ตัวสุดท้าย...ประธาน+กับ will have been ก่อน แล้วจึงเติม Verb-ing

นางสาวพพรณี พึ่งสุข ชั้น ม.6/7 เลขที่37 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวพรรณี พึ่งสุข ชั้นม.6/7 เลขที่37


เพลง Tense

เต็มใจ
ฉันแอบเฝ้ามองดู present simple tense มานาน
ฉันแอบรัก present continuous tense ไม่รู้ตัว
คิดอยู่แค่ present perfect tense คิดไปแล้วยังกลัว
เพราะฉันรู้ว่า present perfect continuous tense ไม่มีหวังเท่าไร
เขาอยู่ข้าง past simple tense ใกล้ชิดกันอยู่
ฉันแอบเฝ้าดู past perfect tense ได้แต่น้อยใจ
ขอให้เห็น perfect continuous tense บ้าง ไม่มีหวังก็ได้
แค่เท่านั้น ก็มีความหมายกับfuture simple tense
เผื่อจะมีวันที่Future Continuous Tenseนั้นไม่มีใคร
เผื่อเธอมองหันมา
หากเธอต้องการ สักคนช่วยซับน้ำตา
ขอเป็นฉันจะได้ไหม
แม้สิ่งที่รอไม่มีคำตอบ
ก็จะรักFuture Perfect Tenseหมดทั้งหัวใจ
ถึงต้องใช้เวลา ทั้งชีวิตก็ได้
ฉันคนนี้เต็มใจจะรักข้างเดียว
เขาอยู่ข้างเธอใกล้ชิดกันอยู่
ฉันแอบเฝ้าดูได้แต่น้อยใจ
ขอให้เห็นเธอบ้าง ไม่มีหวังก็ได้
แค่เท่านั้น ก็มีความหมายกับFuture Perfect Continuous Tense

นางสาวจันทิภา หวังเจริญ ชั้นม.6/7 เลขที่15 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวจันทิภา หวังเจริญ ชั้นม.6/7 เลขที่15เพลง Tense
ต่อให้เธอจะลืม
ถ้าพรุ่งนี้เธอลืมว่าฉันคือ Present Simple Tense
ลืมทุกทุกอย่าง ลืมคนที่รักกัน
ลืมว่า Present Continuous Tense ที่คอยห่วงใยทุกวัน
เมื่อเธอร้องไห้ ลืมว่า Present Perfect Tenseเช็ดน้ำตา

โปรดมองที่ Present Perfect Continuous Tenseก่อน จะย้อนจะเตือนความจำ
และทำให้รักนั้นเริ่มใหม่
ต่อให้ใจเธอจะลืมกันสักกี่ครั้ง แต่Past Simple Tenseก็ยังทนไหว
จะบอกว่ารัก Past Continuous Tenseจะบอกซ้ำๆ ให้เธอจำได้
(จะบอกว่ารักเธอ จะว่ารัก รักเธอตลอดไป)

ถ้าพรุ่งนี้ Past Perfect Tenseลืมหมดแล้วจริงจริง
ลืมทุกทุกสิ่งที่Past Perfect Continuous Tenseเคยพูดมา
ลืมเยื่อใยที่เคยอยู่ในสายตา
ลืมว่าFuture Simple Tenseอยู่ อยู่ตรงนี้เพื่อรักFuture Continuous Tense

แม้เวลาในใจของFuture Perfect Tenseจะเปลี่ยนแปลงไป
แต่ให้รู้ว่าความรักฉันจะอยู่ที่เดิม
จะกอดเธอไว้ทุกๆ คืน อยู่ตรงนั้นเมื่อเธอตื่น
ให้เธอได้จำว่าฉันรัก Future Perfect Continuous Tenseแค่ไหน

นางสาวน้ำมนตร์ ดุจจานุทัศน์ ชั้นม.6/7 เลขที่16 กล่าวว่า...

นางสาวน้ำมนตร์ ดุจจานุทัศน์ ชั้นม.6/7 เลขที่16

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ


เพลง Tense

รักเราไม่เท่ากัน
เหนื่อยกับความเป็นจริงที่ฉันมีPresent Simple Tenseหน่ายกับทุกนาทีที่เลื่อนลอย
อ่อนล้าบ่อยๆ ที่ต้องคอยแต่ทนเหงาอาจจะจริงที่Present Continuous Tense
ไม่ทิ้งไปแต่ในใจไม่มีคำว่าPresent Perfect Tenseเจ็บช้ำเปล่าๆ ถ้ารักเราไม่เท่ากัน
คำๆ เดียวกัน จากคนๆ บางคนก็ต่างแล้วใจใครใจมัน ความรักมีไม่เท่ากัน และ Present Perfect Continuous Tenseก็พอเข้าใจถ้าหากว่าความรัก ของPast Simple Tenseมันมีไม่เท่ากัน
Past Continuous Tenseว่าเราก็ควรต้องยอมรับมันหากว่าเรายิ่งฝืนมันก็คงไม่ได้อะไร
หากว่าใครถามว่าเราจบลงด้วยเรื่องอะไรPast Perfect Tenseคงทำได้เพียงแค่ตอบเขาไป
ว่าที่สุดแล้วจะทำอย่างไรรักPast Perfect Continuous Tenseที่มีให้ไปมันไม่เท่ากัน
ถ้าหากจะบอกรักFuture Simple Tenseซักคนมันก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนสักเท่าไร Future Continuous Tenseแต่จะรักษาให้Future Perfect Tenseอยู่นาน ให้เป็นอย่างใจ
โอ... Future Perfect Continuous Tenseช่างยากช่างเย็นมากมาย

นางสาวน้ำมนตร์ ดุจจานุทัศน์ ชั้น ม.6/7 เลขที่16 กล่าวว่า...

นางสาวน้ำมนตร์ ดุจจานุทัศน์ ชั้น ม.6/7 เลขที่16
สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ


นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ

นายชุ่มชื่นมีอาชีพขายฟืนLive in a small village near the foot of the hill ทุกวันเขาจะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิงเขาเพื่อนำไปขายในตลาด Villagers to buy a wood stick for cooking. ฟืนของนายชุ่มชื่นขายดิบขายดี
Mr. moisture to get money back home. I share with his wife on daily living. ".. ..เร่เข้ามา เร่เข้ามา ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไร. Mr. favorite wood dry firewood.
จุดง่ายติดง่ายใช้งานนานกว่าใคร" One day his wife said to her husband that said moisture .. Wife ... "ภรรยา... “ เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ำรวยสักที" Mr. moist .. "Yes, quite right Despite the wood, I sell well. " Wife ... "I guess. Instead of store branches. เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดี. " รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขา
While you're moisturizing one tree is cut. I have one mother bird flying into the cross asked not to cut that tree. .. But you had no intention of moisture. Then act to cut trees. ได้ไม้กองใหญ่นำไปขายได้เงินมากกว่าเดิม When the husband and wife party has more money is the greed. จึงยุให้สามีไปตัดต้นไม้ให้หมดทั้งป่า Mr. moist agree Is a relative basis to help cut trees. Then they found the animals to one begged the crowd not to cut trees. เพราะจะทำลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั้น But you have no interest in moisture and still continue to cut trees. พวกของนายชุ่มชื่นโค่นป่า Knock knock knock .. cut cut cut Berry tree we cross! Then it's on the natural punishment. เมื่อป่าไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอบโอบอุ้มซับน้ำฝนabsorbent. Big enough storm, wind and rain stormน้ำป่าไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้ ทับถมหมู่บ้านจนพังพินาทCaused massive flooding. The village awash
นายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยบนหลังคาบ้าMr. moisture complain to his wife.
Before the crash and the losses great. ถึงความผิดพลาดจนก่อนให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวง

นางสาวน้ำมนตร์ ดุจจานุทัศน์ ชั้นม.6/7 เลขที่16 กล่าวว่า...

นางสาวน้ำมนตร์ ดุจจานุทัศน์ ชั้นม.6/7 เลขที่16

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะResume

Nummon Dootjanutat

284/2 M.1, Kang-An sub-district, Prasat district, Surin province. 32140
Tel : 088-1087329
E-mail : num.mon@hotmail.com

OBJECTIVE
To obtain a position of teacher where I can apply my knowledge and skills in teaching.

EDUCATION
1999-2003 Prasatsuksakarn School, Surin: Primary School Diploma.
2004-2007 Prasatwittayakarn School: Secondary School Diploma.
2008-2010 Prasatwittayakarn School, Surin: High School Diploma.

WORK – EXPERIENCE
-

EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES
-

REFERENCES
-Mrs.Khemrutsamee Subannart,English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin.
-Mrs.Napakun Trairuengkun,
Advisor and English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin

นางสาวพรรณี พึ่งสุข ชั้นม.6/7 เลขที่37 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวพรรณี พึ่งสุข ชั้นม.6/7 เลขที่37

Resume

Pannee Pungsook
129 m14 Nong-Yai sub-district, Prasat district, Surin province. 32140
Tel : 083-3848674
E-mail : pannee17515@hotmail.com

OBJECTIVE
To obtain a position of secretary where I can apply my knowledge and skills in secretary.

EDUCATION
1999-2003 Ban kuan School, Surin: Primary School Diploma.
2004-2007 Prasatwittayakarn School: Secondary School Diploma.
2008-2010 Prasatwittayakarn School, Surin: High School Diploma.

WORK – EXPERIENCE
-

EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES
-

REFERENCES
-Mrs.Khemrutsamee Subannart,English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin.
-Mr.panya puang-nagmphant,
Advisor and English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin

นางสาวพรรณี พึ่งสุข ชั้นม.6/7 เลขที่37 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวพรรณี พึ่งสุข ชั้นม.6/7 เลขที่37

นิทานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
มีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง live 3 คนมี father mother and The son โดยที่พ่อแม่และลูกชายได้ช่วยกัน grow vegatables and feed animal ส่วนหนึ่งไว้ส่งขายและอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ eat family นี้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีเนื้อที่กว้างก็นำมาเป็นที่เลี้ยงสัตว์หลายชนิดมีทั้ง Chicken pig a dog a dug a swan and fish และมีเนื้อที่ไว้ปลูกผักกินเองมีทั้ง celery peas cucumber tomato lemon pumpkin lettuce con ซึ่งเป็น Gardent ของ home ครอบครัวเขา และยังมี Gardent fiurts ซึ่งเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายไม่ยุ่งยากก็มีจำพวก coconut banana mango papaya pineapple malon แต่บางที family They go to sll vegatbles and fiurts ครอบครัวเขาปลูกไว้เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวหากมี money เหลือจากการค้าขายก็จะนำมาออมไว้ใช้ในยามจำเป็นทำให้คอบครัวของเขา feel very happy some time ครอบครัวของเขา will go เยี่ยม granfather and granmmather และก็จะนำผลไม้ไปฝากตาและยายเสมอโดยที่พวกเขาไม่ต้องซื้อจาก family other by ure money อย่างฟุ่มเฟื่อย ไม่เก็บออม family นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำเรื่อง ure econmieal sufficieny.

นางสาวดรุณรัตน์ แจ่มฟ้า ชั้นม.6/7 เลขที่19 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวดรุณรัตน์ แจ่มฟ้า ชั้นม.6/7 เลขที่19


Resume

Drunrat jamfa
54 M 2 Kontwj-ramon sub-district, Prasat district, Surin province. 32140
Tel : 088-3716925
E-mail :fa-2330love@hotmail.com

OBJECTIVE
To obtain a position of production where I can apply my knowledge and skills in production .

EDUCATION
1999-2003 Ban Kantramon School, Surin: Primary School Diploma.
2004-2007 Prasatwittayakarn School: Secondary School Diploma.
2008-2010 Prasatwittayakarn School, Surin: High School Diploma.

WORK – EXPERIENCE
-

EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES
-

REFERENCES
-Mrs.Khemrutsamee Subannart,English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin.
-Mr.panya puang-nagmphant,
Advisor and English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin

นางสาวศิริมล พวงทอง ชั้นม.6/7 เลขที่39 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวศิริมล พวงทอง ชั้นม.6/7 เลขที่39

เพลง Tense
ไม่มีแล้วความรัก
รู้อยู่ รู้ที่. Present Simple Tenseบอกว่ารักกัน
รู้ว่าเธอไม่มีใครอื่น
หรือจริงๆนั้นมีหรือเปล่า
รู้ลึกๆในใจ ก็รู้ว่าPresent Continuous Tense ต้องไปอยู่แล้ว
และรู้ว่าฉันต้องอยู่ ทั้งที่รักไม่มี
เธอที่คุ้นเคย เธอที่ฉันรู้จัก
เธอคนที่ฉันรักPresent Perfect Tenseจนหมดหัวใจ
ตัวเธออยู่ตรงนี้ ใจPresent Perfect Continuous Tenseอยู่ที่ไหน
ทำไมมันช่างแสนไกล

* ก็ไม่มีแล้วความรัก
ไม่มีแล้วอะไร ที่เคยมี
เพราะแม้ Future Perfect Tenseเหล่านั้นจะบอก
แต่ฉันPast Simple Tenseก็รู้เธอหลอกอยู่ตอนนี้
และแม้น้ำตาจะไหลไป เท่าไร
ก็รักPast Continuous Tenseไปอย่างนี้ ทำไมก็ไม่รู้หัวใจ
เข้ามาใกล้ๆอีกหน่อย ที่รักฉัน. Past Continuous Tenseมี เพียงเธอ
ทุกครั้งที่ Past Perfect Continuous Tenseนั่งมอง Future Simple Tense ฉันรู้ว่าเธอไม่เหลือใจ
Future Continuous Tenseย้ำใจไม่ให้ร้องไห้ แต่มันยังร้องไห้
มีสิ่งไหนที่พอจะทำได้อีกไหมเธอFuture Perfect Tense

นางสาวดรุณรัตน์ แจ่มฟ้า ชั้นม.6/7 เลขที่19 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวดรุณรัตน์ แจ่มฟ้า ชั้นม.6/7 เลขที่19

เพลง Tense
คนไม่สวยผิดเสมอ
รู้ตัวเองว่าPresent Simple Tenseได้แค่นี้ คนหน้าตาไม่ดีไม่สวยเหมือนใคร
ไม่มีอะไรให้ชื่นชม
มองจ้องPresent Continuous Tenseข้างในกระจกนั้น เจอแต่เพียงPresent Perfect Tenseที่ช้ำฝังปม
รักใครก็มีแต่ผิดหวัง
ทุ่มให้รัก ตั้งกี่ครั้ง เอาความดีแลกซื้อด้วยPresent Perfect Continuous Tense
เขายังทิ้ง ไปกับPast Simple Tense หรือความจริงใจแค่นั้นไม่พอ
ก็Past Continuous Tenseทำอะไรคงผิดเสมอ ไม่เคยเข้าตา
แค่เพียงPast Perfect Continuous Tenseที่เขาแกล้งมองผ่านไป
จะมีบ้างไหมFuture Simple Tenseสักคนที่จะเลือกมองกันที่หัวใจ
ที่เขาเต็มใจจะสวมกอด และรักที่ตัวจริงฉันข้างใน
มีบางทีที่คิดแอบอิจฉาFuture Continuous Tense คนเพียบพร้อมที่เขาดูดีทุกอย่าง
อยากเพียงให้Future Perfect Tenseมองหันมา
เคยเปลี่ยนแปลงFuture Continuous Tenseก็โดนขำ ลองแต่งเติมยิ่งทำยิ่งเคืองสายตา
ไม่เคยสักครั้งที่จะรั้งFuture Perfect Tenseถูกใจ

นางสาวดรุณรัตน์ แจ่มฟ้า ชั้นม.6/7 เลขที่19 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวดรุณรัตน์ แจ่มฟ้า ชั้นม.6/7 เลขที่19

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องครอบครัวอยู่อย่างพอเพียง

มี family หนึ่งอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าที่กว้าง Big โดยมีอาชีพ farman และทำสวนเขาได้ปลุก vegetablers ต่างๆ เช่น ต้นหอม ผักบุ้ง mango lemons cucumbers pumpkiens ฟักทอง tomato และ ได้เลี้ยงสัตว์บริโภคด้วยมี chicken Duck ไว้ในยามที่ไม่มีอาหารทำให้ครอบครัวนี้ไม่ต้อง buy ที่ตลาดบ่อยหนักเพื่อการไม่เสียเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ไปขายและทุกๆสัปดาห์เขาจะไปซื้อ grain มาปลูกและดูแลมันทำให้เขาไม่มีหนี้สิ้นและมีเงินเก็บเขาได้ทำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว grand father and grand mother ก็เลยปลูก vegetables and friuits ดำเนิน alive ตามคำสอนของในหลวงด้วยการอยู่อย่างพอเพียง alive grand father and grand mother are very happy.

นางสาวศิริมล พวงทอง ชั้นม.6/7 เลขที่39 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวศิริมล พวงทอง ชั้นม.6/7 เลขที่39

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ตามรอยพ่อหลวง

มีครอบครัวหนึ่งมีฐานะค่อนข้างดี They have 3 people in family พวกเขาทำธุรกิจส่วนตัว But this family father and mother they like play gamble very much ธุรกิจที่บ้านจึงล้มละลาย Because they go to play every day พ่อและแม่จึงคิดฆ่าตัวตายแต่ลูกสาวของเขาได้เข้ามาช่วยได้ทัน father moter and daughter จึงนั่งร้องไห้ พ่อได้เห็นหนังสือตามรอยพ่อหลวงจึงopen book and read จากนั้น this tamily ก็ได้ทำตามรอยพ่อหลวงโดยอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ tran splant rice ปลูกผัก,เลี้ยงเป็ด,เลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาไว้กินไว้ใช้ภายในครอบครัวและที่เหลือก็จะนำไปขายเพื่อหารายได้ให้กบครอบครัวทำให้ชีวิตครอบครัวมีรายรับรายจ่ายทำให้ครอบครัวมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจและให้ความรู้แก่เพื่อนบ้านเพื่อนำไปปฎิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกับครอบครัวที่ยากจนไม่มีรายรับก็กลับมีกินมีใช้เพราะปฎิบัติตามรอยพ่อหลวง and this family have happy.

นางสาวจันทิภา หวังเจริญ ชั้นม.6/7 เลขที่15 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวจันทิภา หวังเจริญ ชั้นม.6/7 เลขที่15
Resume

Jantipa wangcharoen
6 M 4 kang-ann sub-district, Prasat district, Surin province. 32140
Tel : 088-7071463
E-mail :Janteper @hotmail.com

OBJECTIVE
To obtain a position of teacher where I can apply my knowledge and skills in teaching .

EDUCATION
1999-2003 Bang-yang School, Surin: Primary School Diploma.
2004-2007 Prasatwittayakarn School: Secondary School Diploma.
2008-2010 Prasatwittayakarn School, Surin: High School Diploma.

WORK – EXPERIENCE
-

EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES
-

REFERENCES
-Mrs.Khemrutsamee Subannart,English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin.
-Mr.panya puang-nagmphant,
Advisor and English teacher, Prasatwittayakarn School in Surin

นางสาวจันทิภา หวังเจริญ ชั้นม.6/7 เลขที่15 กล่าวว่า...

นางสาวจันทิภา หวังเจริญ ชั้นม.6/7 เลขที่15

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ


นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องเด็กหญิงประหยัด


ณ shop แห่งนี้มีเจ้าของร้านชื่อเน็ทตี้ she is a pretty girl เธอมีของขายมากมาย ทั้ง refreshments and vegetable,fruits and flowers. Her shop เปิดมาได้ไม่นานมานี้ เธอจะทำความสะอาด ร้าน every day และจะทำเสร็จ with is five minutes
To day ลูกค้าเข้าร้านเธอเยอะมาก มีลูกค้ามาสั่ง flowers ที่ shop รับอะไรดีค่ะ เน็ทตี้ถามลูกค้า ฉันต้องการ a tulip,arose,adaisy and cherry blossome. ก็มาซื้อขนมที่ her shop ขนมที่ขึ้นชื่อก็คือ doughunts cake cookies ซึ่งมีรสชาติอร่อยมาก To day อากาศหนาวมากเธอจึงใส่ a sweater เพื่อความอบอุ่นและสวม stockings ที่มีลวดลายสวยงาม เน็ทตี้เธอชอบเล่นpiano เธอ live อยู่กับ aunt and uncle เธอมีนิสัย friendly,happy เธอเกลียด alic และเธอเป็นคน tinid เธอชอบ read cartoon book แนว princess เพราะกำลัง popular ในหมู่ friend ที่ school. To day เธอต้องทำ flowers ไปส่งที่ restaurant เธอต้องเดินทาง half and hour หลังจากส่งดอกไม้เสร็จเธอก็กลับมาที่ house บ้านของเธอมี chimney อยู่บริเวณ valley เธอชอบเรียนวิชา English เวลาจะอ่านหนังสือเธอต้องใส่ eye-glassea ทุกครั้งเมื่อเข้ามาในบ้านทำให้เธอ very warm และเธอชอบ coffee drink ถึงแม้ว่าเธอจะมีshop แต่เธอก็ทำ moneyที่หาได้ ส่งเสียตัวเองเรียนเธอใช้ money อย่าง economical และทุกวันนี้เธอรู้สึก happy มากๆ ในการใช้ชีวิต her like ที่เธอเป็นแบบนี้ใน future เธอก็อยากดูแล family ให้ดี ให้ทุกคน feel very happy

นางสาวศิริมล พวงทอง ชั้นม.6/7 เลขที่39 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวศิริมล พวงทอง ชั้นม.6/7 เลขที่39

Resume

sirimol pungtong
202 m3 kanwan sub-district, Prasat district, Surin province. 32140
Tel : 082-0584124
E-mail : sirimol_18505@hotmail.com

OBJECTIVE
To obtain a position of secretary where I can apply my knowledge and skills in secretary.

EDUCATION
1999-2003 wancharoen School, Surin: Primary School Diploma.
2004-2007 Prasatwittayakarn School: Secondary School Diploma.
2008-2010 Prasatwittayakarn School, Surin: High School Diploma.

WORK – EXPERIENCE
-

EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES
-

REFERENCES
-Mrs.Khemrutsamee Subannart,English teacher, -Mr.panya puang-nagmphant,
Prasatwittayakarn School in Surin. Advisor and English teacher,
Prasatwittayakarn School in Surin

นางสาวจิราภรณ์ วรรณทอง ชั้นม.6/7 เลขที่ 21(นิทาน) กล่าวว่า...

นิทาน เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ณ Village แห่งหนึ่ง There is a family. ที่อบอุ่น there are four people คือ Father, Mother ,sister และ Mac,and Nam family ของเขา Happy มาก เพราะครอบครัวของเขาดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ Father grow vegetable ต่างๆ เช่น ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง คะน้า and มีอาชีพ farmer ส่วน Mother ก็ grow flowers ไว้ sell เช่น ดอกมะลิมีไว้ขายในท้องตลาด เป็นต้น ส่วน Nana and Nam ก็ช่วยกัน take care รักษา garder flowers. และvegetableอย่างดีจากนั้น Mother ก็จะนำ vegetable and flowers ที่ปลูกไว้ ไป sell ที่ Marketถ้าเหลือก็จะนำกลับ home ส่วน Monney ที่ได้มาก็จะ Save Monney ไว้ใช้ในยามจำเป็น แค่นี้ก็จะทำให้ status ของ family ดีขึ้น และมี happy

นางสาว จิราภรณ์ วรรณทอง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 21(เพลง) กล่าวว่า...

เพลงTenes
คนใบ้
ฉันไม่มีสิทธิถามว่าเธอเจ็บ ว่าโดน Present simple Tense ทำอะไรโครงสร้าง ไม่มีสิทธิเดินเข้าไป ปลอบใจเพื่อ ประธาน+กริยาช่องที่เติมs หรือ es ฟูมฟาย ฉันไม่มีสิทธิเล่าให้ ในกรณีเป็นเอกพจน์+กรรม ฟังว่าเธอ เช่น He goes to school by bus today ไปใช้กับ Present continuous Tense จะมีสิทธิพูดอะไร เมื่อมีโครงสร้างประธาน + is, an, are + กริยาช่องที่ 1 เป็นคนของเธอ แต่เติม ing + กรรม มีสิทธิเจ็บแค้นแทน He is eating bananas now ใช่ไหมและ Present Perfect Tense มีสิทธิคิดหวังให้ โครงสร้างประธาน + has/have + กริยาช่องที่ 3 + กรรม กับ เช่น He has catcn bananas ได้จบไปห่วงใยแต่ช่วยอะไรใจรู้ โครงสร้าง ประธาน ไม่เกี่ยว เป็นเรื่องของ has, have + been + กริยาช่องที่ 1 กับ เติม ing + กรรม สิทธิเช่น He, has been a banana Since He was a years old แอบรักมันทำได้เพียงแค่รู้เรื่องราว Past Simple Tense ไม่ต่างจากคนใบ้เลยได้แต่มอง โครงสร้าง ประธาน + กริยาช่องที่ 2 + กรรม เฉยๆไม่มีสิทธิพูดอะไร เช่น He has a banana yesterday Past continuous Tense ไม่มีสิทธิพูดได้ โครงสร้าง ประธาน เปลี่ยน ใจรักคนอย่าง was/were + กริยาช่องที่ 1 เติม ing + กรรม ฉันไม่มีสิทธิพูด เช่น He was eating banana ในวันที่ Past Perfect Tense ยังเป็นของเธอ แต่ โครงสร้าง ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 + กรรม มีสิทธิ คิดให้หวัง Past Perfect continuous Tense กับเขาให้จบไป ห่วงใย แต่ช่วยอะไรโครงสร้าง ประธาน + has been + กริยาช่องที่ 1 ไม่ได้ แต่เติม ing + กรรม ในใจรู้ไม่เกี่ยว เช่น He had been eating bananas เป็นเรื่องที่เธอกับเขาสิทธิคนแอบรัก Future simple Tense มันทำได้เพียงแค่ เช่น He will be eat bananas ไม่ต่างจากคนใบ้เลย Future continuous Tense ได้แต่มองเฉยๆไม่มีสิทธิพูดอะไร โครงสร้าง ประธาน + will/shall + have + กริยาช่องที่ 3 + กรรม เป็นของเธอแม้ Future Perfect continuous Tense อยากร้องตะโกนเท่าไร ว่า โครงสร้าง ประธาน + will/shall + have + been + กริยาช่องที่ 1 รู้ว่าเป็นห่วงคงทน เติม ing + กรรม เก็บไว้ในใจเรื่อยไป จนกว่าวันนั้นที่ He will have been eating bananas ทั้งเธอ

นางสาว เกศมณี ครุทธะสาร ชั้น ม.6/7 เลขที่ 8(เพลง) กล่าวว่า...

เพลงTenes
คนใบ้
ฉันไม่มีสิทธิถามว่าเธอเจ็บ ว่าโดน Present simple Tense ทำอะไรโครงสร้าง ไม่มีสิทธิเดินเข้าไป ปลอบใจเพื่อ ประธาน+กริยาช่องที่เติมs หรือ es ฟูมฟาย ฉันไม่มีสิทธิเล่าให้ ในกรณีเป็นเอกพจน์+กรรม ฟังว่าเธอ เช่น He goes to school by bus today ไปใช้กับ Present continuous Tense จะมีสิทธิพูดอะไร เมื่อมีโครงสร้างประธาน + is, an, are + กริยาช่องที่ 1 เป็นคนของเธอ แต่เติม ing + กรรม มีสิทธิเจ็บแค้นแทน He is eating bananas now ใช่ไหมและ Present Perfect Tense มีสิทธิคิดหวังให้ โครงสร้างประธาน + has/have + กริยาช่องที่ 3 + กรรม กับ เช่น He has catcn bananas ได้จบไปห่วงใยแต่ช่วยอะไรใจรู้ โครงสร้าง ประธาน ไม่เกี่ยว เป็นเรื่องของ has, have + been + กริยาช่องที่ 1 กับ เติม ing + กรรม สิทธิเช่น He, has been a banana Since He was a years old แอบรักมันทำได้เพียงแค่รู้เรื่องราว Past Simple Tense ไม่ต่างจากคนใบ้เลยได้แต่มอง โครงสร้าง ประธาน + กริยาช่องที่ 2 + กรรม เฉยๆไม่มีสิทธิพูดอะไร เช่น He has a banana yesterday Past continuous Tense ไม่มีสิทธิพูดได้ โครงสร้าง ประธาน เปลี่ยน ใจรักคนอย่าง was/were + กริยาช่องที่ 1 เติม ing + กรรม ฉันไม่มีสิทธิพูด เช่น He was eating banana ในวันที่ Past Perfect Tense ยังเป็นของเธอ แต่ โครงสร้าง ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 + กรรม มีสิทธิ คิดให้หวัง Past Perfect continuous Tense กับเขาให้จบไป ห่วงใย แต่ช่วยอะไรโครงสร้าง ประธาน + has been + กริยาช่องที่ 1 ไม่ได้ แต่เติม ing + กรรม ในใจรู้ไม่เกี่ยว เช่น He had been eating bananas เป็นเรื่องที่เธอกับเขาสิทธิคนแอบรัก Future simple Tense มันทำได้เพียงแค่ เช่น He will be eat bananas ไม่ต่างจากคนใบ้เลย Future continuous Tense ได้แต่มองเฉยๆไม่มีสิทธิพูดอะไร โครงสร้าง ประธาน + will/shall + have + กริยาช่องที่ 3 + กรรม เป็นของเธอแม้ Future Perfect continuous Tense อยากร้องตะโกนเท่าไร ว่า โครงสร้าง ประธาน + will/shall + have + been + กริยาช่องที่ 1 รู้ว่าเป็นห่วงคงทน เติม ing + กรรม เก็บไว้ในใจเรื่อยไป จนกว่าวันนั้นที่ He will have been eating bananas ทั้งเธอ

นางสาว ฤดีมาศ จ๋อยพรม ชั้นม.6/7 เลขที่ 13(เพลง) กล่าวว่า...

เพลงTenes
คนใบ้
ฉันไม่มีสิทธิถามว่าเธอเจ็บ ว่าโดน Present simple Tense ทำอะไรโครงสร้าง ไม่มีสิทธิเดินเข้าไป ปลอบใจเพื่อ ประธาน+กริยาช่องที่เติมs หรือ es ฟูมฟาย ฉันไม่มีสิทธิเล่าให้ ในกรณีเป็นเอกพจน์+กรรม ฟังว่าเธอ เช่น He goes to school by bus today ไปใช้กับ Present continuous Tense จะมีสิทธิพูดอะไร เมื่อมีโครงสร้างประธาน + is, an, are + กริยาช่องที่ 1 เป็นคนของเธอ แต่เติม ing + กรรม มีสิทธิเจ็บแค้นแทน He is eating bananas now ใช่ไหมและ Present Perfect Tense มีสิทธิคิดหวังให้ โครงสร้างประธาน + has/have + กริยาช่องที่ 3 + กรรม กับ เช่น He has catcn bananas ได้จบไปห่วงใยแต่ช่วยอะไรใจรู้ โครงสร้าง ประธาน ไม่เกี่ยว เป็นเรื่องของ has, have + been + กริยาช่องที่ 1 กับ เติม ing + กรรม สิทธิเช่น He, has been a banana Since He was a years old แอบรักมันทำได้เพียงแค่รู้เรื่องราว Past Simple Tense ไม่ต่างจากคนใบ้เลยได้แต่มอง โครงสร้าง ประธาน + กริยาช่องที่ 2 + กรรม เฉยๆไม่มีสิทธิพูดอะไร เช่น He has a banana yesterday Past continuous Tense ไม่มีสิทธิพูดได้ โครงสร้าง ประธาน เปลี่ยน ใจรักคนอย่าง was/were + กริยาช่องที่ 1 เติม ing + กรรม ฉันไม่มีสิทธิพูด เช่น He was eating banana ในวันที่ Past Perfect Tense ยังเป็นของเธอ แต่ โครงสร้าง ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 + กรรม มีสิทธิ คิดให้หวัง Past Perfect continuous Tense กับเขาให้จบไป ห่วงใย แต่ช่วยอะไรโครงสร้าง ประธาน + has been + กริยาช่องที่ 1 ไม่ได้ แต่เติม ing + กรรม ในใจรู้ไม่เกี่ยว เช่น He had been eating bananas เป็นเรื่องที่เธอกับเขาสิทธิคนแอบรัก Future simple Tense มันทำได้เพียงแค่ เช่น He will be eat bananas ไม่ต่างจากคนใบ้เลย Future continuous Tense ได้แต่มองเฉยๆไม่มีสิทธิพูดอะไร โครงสร้าง ประธาน + will/shall + have + กริยาช่องที่ 3 + กรรม เป็นของเธอแม้ Future Perfect continuous Tense อยากร้องตะโกนเท่าไร ว่า โครงสร้าง ประธาน + will/shall + have + been + กริยาช่องที่ 1 รู้ว่าเป็นห่วงคงทน เติม ing + กรรม เก็บไว้ในใจเรื่อยไป จนกว่าวันนั้นที่ He will have been eating bananas ทั้งเธอ

นางสาวอรอุมา ทรงวาจา ชั้นม.6/7 เลขที่33 (นิทาน) กล่าวว่า...

นิทาน
เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
กาลครั้งหนึ่งมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง มีผู้หญิงคนหนึ่ง Name is May she eats rice
ซึ่งเป็นร้านประจำที่ she eats rice เละเธอก็มีเพื่อนสนิท Name is Nan ซึ่ง Nan นั้นเธอก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร
May จึงได้ปรึกษากับ Nan ''she will buy legance and expensive car'' Nan ก็ไม่เห็นด้วย because May
she has car อยู่แล้ว Nan จึงได้พูดถึง หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
''คนเราต้องรู้จักพอเพียง รู้จักเก็บออมเพื่อใช้ในยามจำเป็น'' เต่May ไม่เห็นด้วยกับหลักการของการพอเพียงจึงบอกว่า''เมื่อเรามีเงินก็ต้องใช้ some time in the futrue'' เมื่อเธอพูดเสร็จก็จ่ายเงินเล้วเดินออกจากร้านไป
Tomorrow May drives car to Nan shop เมื่อไปอวดรถกับ Nan จากนั้น May ก็ขับรถออกไปเที่ยวเล่นทำให้เธอหลงทางทางที่รถ May ซื้อมา น้ำมันหมด Mayไม่รู้จะทำอย่างไร หมู่บ้านผ่านมาพอดีจึงพา Maygo in the village หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่อยู่กันอย่างพอเพียงประหยัดออมใช้อย่างมีคุณค่าAt night timeจึงให้ May พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านก่อน เนื่องจาก May is women should n'twalk in the nigh time because May be dangreous.May see ความห่วงใยคอบดูเลของ leader จึงไม่กล้าปฎิเสธ before go to bed.She has question เกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ Why people in the village อาบน้ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่น leader จึงตอบว่า ''They are self-sufficient because they think if they sre we willpoor but poor, we will rich''
Tomorrow May she is thank you people in the village. การที่ได้มาอยู่ village นี้ทำให้May ได้รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง Minnic think she will use self sufficiantay in her life.

นางสาวอรอุมา ทรงวาจา ชั้นม.6/7 เลขที่33 (เพลง) กล่าวว่า...

เพลง Tense

Tenseที่ควรจดจำ
Tenseที่เราเรียนมานั้นมี 12 Tense(ซ้ำ)
พวกเราควรจดจำและจดใส่บันทึก
แม้มันยากเพียงใดก็ควรจะจดจำ
ก่อนอื่นควรฝึกท่องจำเพื่อความถนัดและว่องไว เอ้าเร็วไวๆมาท่องTenseด้วยกัน
*Tense ที่1 Present Simple Tense มันไม่ยากอย่างที่คิด
โครงสร้าง ประธาน+กริยาช่องที่ 1(เติมsหรือesถ้าประธานเป็นเอกพจน์)+กรรม
เช่น He goes to school by bus today.
Tenseที่ 2 Present Continuous Tense ไม่เห็นจะยากเลย
โครงสร้าง ประธาน+is,am,are(กริยาเติมing)+กรรม
เช่นHe is going toschool by bus.
Tenseที่ 3 Present Perfect โครงสร้าง ประธาน+has,have+(กริยาช่องที่ 3)+กรรม
เช่น He has gone to school by bus.
Tenseที่ 4 Present Perfect Continuous Tense โครงสร้างประธาน +has,have+been(กริยาเติมing)+กรรม
เช่น He has been going to school by bus since he was 10year old.
Tenseที่ 5 Past Simple Tense โครงสร้าง ประธาน+กริยาช่องที่2 +กรรม
เช่น He went to school by bus yesterday.
Tenseที่ 6 Past Continuous Tense โครงสร้าง ประธาน+had +กริยาช่องที่ 3+กรรม
เช่น He was going to school by bus.
Tenseที่ 7 Past Perfect Tense โครงสร้าง ประธาน + had +กริยาช่องที่ 3+กรรม
เช่น He had gone to school by bus.
Tenseที่ 8 Past Perfect Continuous Tense โครงสร้าง ประธาน +had +been +กริยาช่องที่ 1เติมing+กรรม
เช่น He had been going to school by bus.
Tenseที่ 9 Future simple Tense โครงสร้าง ประธาน +will+กริยาช่องที่ 1+ กรรม
เช่น He will go to school tomorrow.
Tenseที่ 10 Future Continuous Tense โครงสร้าง ประธาน+ will/shall+be+v.ing+กรรม
เช่น He will be going to school tomorrow.
Tenseที่ 11 Future Perfect Tense โครงสร้าง ประธาน +will+have+v.3+กรรม
เช่น He will have gone to school tomorrow.
Tense อันสุดท้ายพวกเราต่างดีใจ โอ้ยท่องเร็วไวๆ 1 2 3 ท่อง อีก ที
Future Perfect Continuous Tense โครงสร้าง ประธาน+will/shall +have been +V.ing +กรรม
เช่น He will have going to school. Tense 12อันจบไปแล้วพวกเราพากันดี เฮ. โอ้ว ลา โอ้ว ลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพลง TENSE นี้เพื่อเธอ

เรียนภาษอังกฤษไม่ยากถ้าตั้งใจ
ง่าย ง่าย แต่ต้องรู้จัก Tense
มันมีทั้งหมด 12 Tense
แต่ละ Tense มีหลักการใช้ต่างกันไป
Present simple กิจวัตรประจำวันจงจำไว้
Present continuous กำลังกระทำอยู่ใช่เลย
Present perfect กระทำในอดีตถึงปัจจุบันนี้
Present perfect continuous เน้นการกระทำต่อเนื่อง ของ Present perfect
ยังเหลืออีกครึ่งทางที่ยังไม่รู้
จะค่อยๆบอกไปทีละอย่าง Tense ที่ 5 ก็คือ
Past simple กระทำในอดีตแล้วปล่อยมันไป
Past continuous กำลังทำในอดีตแล้วมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรก
Past perfect เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งตามมาในอดีต
Past perfect continuous ใช้ในเหตุการณ์เดียวกับ Past perfect
Future simple เราจะทำอะไรในอนาคต
Future continuous กำลังกระทำอย่างหนึ่งในอนาคต
Future perfect กระทำเสร็จสิ้นลงแล้ว
Future perfect continuous การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต
ไม่ยากเกินไปใช่ไหมที่จะรู้มัน
สนใจเรียนซักนิดจะดีเอง
เชื่อมั่นซักวันที่เธอจะต้องทำได้
ต้องทำได้ ต้องทำได้ โอ้ โอ โอ้ โอ
เธอต้องทำให้มันได้ “เชื่อซิ”

นายชรินทร์ ทองใสสร เลขที่ 34 ชั้นม.6/7

นางสาวฤดีมาศ จ๋อยพรม ชั้น ม.6/7 เลขที่ 13 (นิทาน) กล่าวว่า...

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
มีครอบครัวหนึ่งมีfather and mother live 2คนโดยที่พ่อและแม่ไม่ช่วยกันgrow and feed animal ส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภค อีกส่วนหนึ่งก็ส่งขาย เงินที่ได้จากการค้าขายพ่อและแม่จะเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นเนื่องจาก vegetable ของพ่อและแม่เป็นผักปลอดสารพิษผู้คนจึงซื้อผักของfather and mother เป็นจำนวนมากทำให้ father and mother are difficult diffirent จาก family other by use moneyอย่างฟุ่มเฟือยไม่เก็บออม so get difficult . in present father and mother get การยกย่องให้เป็นผู้นำในเรื่องการ use economic suffiency life .

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
We will use economic suffiency for life then we are happy in future .

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นิทานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
มีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง Live 3 คน มี Father Mother a son โดยมีพ่อแม่ลูกในครอบครัวได้ช่วยกัน Grow vegetables and feed animal ส่วนหนึ่งไว้ส่งขายอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ Eat. Family นี้ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณหน้าบ้านของครอบครัวเขามีเนื้อที่กว้างก็นำมาเป็นที่เลี้ยงสัตว์หลายชนิด มีทั้ง Chicken,pig,a dog, a fish และมีเนื้อที่ไว้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง มีทั้ง Celery, peas, cucumber, tomato, lemon, pumpkin, con. ซึ่งเป็น Garden ของ Home ครอบครัวเขา และยังมี Garden fruits ซึ่งเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายไม่ยุ่งยาก ก็มีจำพวก Coconut, banana, mango, papaya, pineapple, water melon และบางที่ Family les go to sell vegetables and fruits ที่ครอบครัวเขาปลูกไว้เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว หากครอบครัวมี Money เหลือจากการค้าขาย ก็จะนำมาออมไว้ในยามจำเป็น ทำให้ครอบครัวของเขา Feel very happy. Some time ครอบครัวของเขา will go เยี่ยม Grandfather and grandmother และก็จะนำผลไม้ไปฝากญาติ พี่ น้อง ของครอบครัว เขตตลาด โดยที่ครอบครัวของเขาไม่ต้องซื้อ และครอบครัวของเขาก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นอย่างนี้ตลอดมา อย่างมีความสุขในครอบครัว

นายชรินทร์ ทองใสสร เลขที่ 34 ชั้นม.6/7

นางสาวนิตยา งามสง่า ชั้นม.6/7 เลขที่22 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวนิตยา งามสง่า ชั้นม.6/7 เลขที่22


เพลง tense
ข้างข้างเธอ
Present Simple Tenseไกลห่างเพียงไหน Present Continuous Tense
กลับดูคล้ายไม่ห่าง
ความรักทำให้เห็นPresent Perfect Tenseอยู่ทุกเส้นทาง สัมผัสหัวใจทุกเวลา

กับPresent Perfect Continuous Tenseงที่ขาดเหตุผลPast Simple Tenseกลับอดทนเรื่อยมา
วันที่โลกไม่สวย Past Continuous Tenseปลอบด้วยสายตา ที่บอกว่าจะไม่ไปไหน
จากนี้…ขอวางหนึ่งชีวิต ที่คิดว่าPast Perfect Tenseเป็นคนสุดท้าย
อ้อมแขนที่ให้มา จะรักษาด้วยPast Perfect Continuous Tenseไม่ว่าอย่างไร
จะอยู่หายใจข้างข้างFuture Simple Tense

จากวันนั้น มาสู่วันนี้ ทุกสิ่งดีดีที่เจอFuture Continuous Tense
มันสวยงามกว่าFuture Perfect Tense มันเกิดขึ้นเพราะFuture Perfect Continuous Tense ทุกอย่างเปี่ยมไปด้วยความหมายชีวิตมีหนึ่งใจ…ฉันให้เธอ

นางสาวนิตยา งามสง่า ชั้นม.6/7 เลขที่22 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวนิตยา งามสง่า ชั้นม.6/7 เลขที่22

Resume

Nittaya Ngamsangy
30 M 12 nong-yai sub-district, Prasat district, Surin province. 32140
Tel : 0884708224
E-mail : noojja55@hotmail.com
OBJECTIVE
To obtain a position of secretary where I can apply my knowledge and skills in secretary.
EDUCATION
1999-2003 Sak-korn School, Surin: Primary School Diploma.
2004-2007 Prasatwittayakarn School: Secondary School Diploma.
2008-2010 Prasatwittayakarn School, Surin: High School Diploma.
WORK – EXPERIENCE
-
EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES
-
-Mrs.Khemrutsamee Subannart,English teacher prasatwittayakarn school in surin-
Mr.panya puangnagmphant,
Advisor and English teacher,
prasatwittayakarn School in Surin.

นางสาวนิตยา งามสง่า ชั้นม.6/7 เลขที่22 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิฉันส่งงานทาง pasaplaza แล้วนะค่ะ
นางสาวนิตยา งามสง่า ชั้นม.6/7 เลขที่22

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ชีวิตที่เหลืออย่างพอเพียง

กาลครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่ง stay with her family ที่แสนจะร่ำรวย her name is linda เธอใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟ้อ มีอะไรก็ใช้เท่านั้น be only child of a family พ่อแม่รักเธอมากและตามใจทุกอย่าง
After that her persents died โดยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ In the presents she stay alone โดยผู้ใช้สมบัติที่บิดา มารดา ทิ้งไว้ให้ก่อนจะเสียชีวิต เธอใช้เงินอย่างฟุ้มเฟือย โดยไม่คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องหมดไป ถ้า she does not work and she does not saving money ในที่สุดเวลาผ่านไปไม่นานเธอจะรู้ตัวเอง If she still does This Her ฟุ่มเฟือยของเธอและรู้จักออมเงินและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

นางสาว ทิพวรรณ ภิลาศรี เลขที่10 กล่าวว่า...

นางสาว ทิพวรรณ ภิลาศรี เลขที่10 ม6/7


สวัสดีค่ะ ดิฉันส่งงาน mail แล้วน่ะค่ะ

แล้วก็ส่งมาที่ pasaplaza ด้วยค่ะ

เพลงtense
คนใบ้
ฉันไม่มีสิทธิ์ถามว่าเจ็บว่าโดนpresent simple tense ทำอะไรโครงสร้างไม่มีสิทธิเดินเข้าไปปลอบใจเมื่อประธาน+กริยาช่องที่1เติมsหรือesฟูมฟายฉันไม่มีสิทธิ์เล่าให้ในกรณีประธานเป็นเอกพจน์+กรรมฟังเธอว่าเช่นhe goes to school by bus today ไปกับใครpresent continuous tense จะมีสิทธิ์พูดอะไร เมื่อโครงสร้างประธาน+is,am,are+กริยาช่องที่1ป็นคนของเธอแต่เติมing+กรรมมีสิทธ์เจ็บแค้นแทนhe is eating banana now ใช่ใหมและpresent perfect tense มีสิทธิ์คิดหวังให้โครงสร้างประธาน+has/have+กริยาช่องที่3+กรรมกับเช่นhe has eaten bananaได้จบไปห่วงใยแต่เธออะไรpresent perfect continuous tense ไม่ได้แต่ฟุ่งซ่านในใจแต่มีใครรู้โครงสร้างประธานไม่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของhas,have+been+กริยาช่องที่1กับเติมing+กรรมสิทธิ์เช่นhe has been abanana since he was 2 year old แอบรักมันทำได้เพียงแค่รู้เรื่องราว past simple tense ไม่ห่างจากคนใบ้เลยได้แต่มองโครงสร้างประธาน+กริยาช่องที่2+กรรมเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเช่น he has a banana yesterday past continuous tense ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรโครงสร้างประธานเปลี่ยนใจรักคนอย่างwas,were+กริยาช่องที่1เติมing+กรรมฉันไม่มีสิทธิ์พูดเช่นhe was eating bananaในวันที่past perfect tense ยังเป็นของเธอแต่โครงสร้างประธาน+had+กริยาช่องที่3+กรรมมีสิทธิ์เจ็บแค้นแทนเธอใช่ใหมและhe has eaten bananaมีสิทธิ์คิดหวังวให้perfect continuous tense กับเขาด้จบไปห่วงใยแต่ช่วยอะไรโครงสร้างประธาน+had+been+กริยาช่องที่1ไม่ได้แต่เติมing+กรรมในรู้ไม่เกี่ยวเช่นhe has been eating bananaเป็นเรื่องที่เธอกับเขาแอบรักfuture simple tenseมันทำด้เพียงแต่โครงสร้างประธาน+will/shall+กริยาช่องที่1+กรรมรู้เรื่องราวเช่นhe will be eat bananaไม่ต่างจากคนใบ้เลยfuture continuous tenseได้แต่มองเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรโครงสร้างประธาน+will /shall +be +กริยาช่องที่1ไม่มีสิทธิ์พูดให้เติมing+กรรมเปลี่ยนใจรักคนอย่างเช่น he will be eating banana future perfect tense ไม่มีสิทธืพูดในวันที่โครงสร้างประธาน+will/shall+กริยาช่องที่3+กรรมเป็นของเธอแม้ future perfect continuous Tense. อยากตะโกนว่า โครงสร้างประธาน+will/shall+have been+กริยาช่องที่1. รักว่าเป็นห่วงคงทน เติมing+กรรม. เก็บไว้ในใจเรื่อยไปจนกว่าวันนั้นที่ he will have been eating bananas ทิ้งเธอ

นางสาว ทิพวรรณ ภิลาศรี เลขที่10 ชั้ม.6/7 กล่าวว่า...

นางสาว ทิพวรรณ ภิลาศรี เลขที่10 ม6/7


สวัสดีค่ะ ดิฉันส่งงาน mail แล้วน่ะค่ะ

แล้วก็ส่งมาที่ pasaplaza ด้วยค่ะ

เพลงtense
คนใบ้
ฉันไม่มีสิทธิ์ถามว่าเจ็บว่าโดนpresent simple tense ทำอะไรโครงสร้างไม่มีสิทธิเดินเข้าไปปลอบใจเมื่อประธาน+กริยาช่องที่1เติมsหรือesฟูมฟายฉันไม่มีสิทธิ์เล่าให้ในกรณีประธานเป็นเอกพจน์+กรรมฟังเธอว่าเช่นhe goes to school by bus today ไปกับใครpresent continuous tense จะมีสิทธิ์พูดอะไร เมื่อโครงสร้างประธาน+is,am,are+กริยาช่องที่1ป็นคนของเธอแต่เติมing+กรรมมีสิทธ์เจ็บแค้นแทนhe is eating banana now ใช่ใหมและpresent perfect tense มีสิทธิ์คิดหวังให้โครงสร้างประธาน+has/have+กริยาช่องที่3+กรรมกับเช่นhe has eaten bananaได้จบไปห่วงใยแต่เธออะไรpresent perfect continuous tense ไม่ได้แต่ฟุ่งซ่านในใจแต่มีใครรู้โครงสร้างประธานไม่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของhas,have+been+กริยาช่องที่1กับเติมing+กรรมสิทธิ์เช่นhe has been abanana since he was 2 year old แอบรักมันทำได้เพียงแค่รู้เรื่องราว past simple tense ไม่ห่างจากคนใบ้เลยได้แต่มองโครงสร้างประธาน+กริยาช่องที่2+กรรมเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเช่น he has a banana yesterday past continuous tense ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรโครงสร้างประธานเปลี่ยนใจรักคนอย่างwas,were+กริยาช่องที่1เติมing+กรรมฉันไม่มีสิทธิ์พูดเช่นhe was eating bananaในวันที่past perfect tense ยังเป็นของเธอแต่โครงสร้างประธาน+had+กริยาช่องที่3+กรรมมีสิทธิ์เจ็บแค้นแทนเธอใช่ใหมและhe has eaten bananaมีสิทธิ์คิดหวังวให้perfect continuous tense กับเขาด้จบไปห่วงใยแต่ช่วยอะไรโครงสร้างประธาน+had+been+กริยาช่องที่1ไม่ได้แต่เติมing+กรรมในรู้ไม่เกี่ยวเช่นhe has been eating bananaเป็นเรื่องที่เธอกับเขาแอบรักfuture simple tenseมันทำด้เพียงแต่โครงสร้างประธาน+will/shall+กริยาช่องที่1+กรรมรู้เรื่องราวเช่นhe will be eat bananaไม่ต่างจากคนใบ้เลยfuture continuous tenseได้แต่มองเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรโครงสร้างประธาน+will /shall +be +กริยาช่องที่1ไม่มีสิทธิ์พูดให้เติมing+กรรมเปลี่ยนใจรักคนอย่างเช่น he will be eating banana future perfect tense ไม่มีสิทธืพูดในวันที่โครงสร้างประธาน+will/shall+กริยาช่องที่3+กรรมเป็นของเธอแม้ future perfect continuous Tense. อยากตะโกนว่า โครงสร้างประธาน+will/shall+have been+กริยาช่องที่1. รักว่าเป็นห่วงคงทน เติมing+กรรม. เก็บไว้ในใจเรื่อยไปจนกว่าวันนั้นที่ he will have been eating bananas ทิ้งเธอ

นาย จักรกฤษณ์ คิดดีจริง ชั้นม.6/7 เลขที่3(นิทาน) กล่าวว่า...

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง
มีfamily หนึ่งอาศัยอยู่ใน village agricultureคนใน village มีอาชีพหลักคือ farmer ส่วนอาชีพรองลงมาคือ pal
และdomes tie animal ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบพอเพียงและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตัวอย่างเพราะthis village be able become the outs tending of sufficient economy because every body in village could be alive. Themselves, and know what they want, what they able to buy they learn more.
A bout the way of sufficient economy concept in clouding be hawing follow the king speech.

นาย จักรกฤษณ์ คิดดีจริง ชั้นม.6/7 เลขที่3(เพลง) กล่าวว่า...

เพลง Tense นี้เพื่อเธอ
เรียนภาษาอังกฤษไม่อยากถ้าตั้งใจ
ง่ายๆแต่ต้องรู้จัก Tense
มันมีทั้งหมด 12 Tenseแต่ละ Tense มีหลักการใช้ต่างกัน
Present simple กิจวัตรประจำวันจงจำไว้
Present continuous กำลังกระทำอยู่ใช้เลย
Present Perfect กระทำในอดีตถึงปัจจุบันนี้
Present Perfect continuous เน้นการกระทำต่อเนื่องของ Present Perfect
ยังเหลืออีกครึ่งทางที่ยังไม่รู้
จะค่อยๆบอกไปที่ละอย่าง Tense ที่ 5 ก็คือ
Past simple กระทำในอดีตแล้วปล่อยมันไป
Past continuous กระทำในอดีตแล้วมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรก
Past Perfect เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งตามมาในอดีต
Past Perfect continuous ใช้ในเหตุการณ์เดียวกันPast Perfect
Future simple เราจะทำอะไรในอนาคต
Future continuous กำลังกระทำอย่างหนึ่งในอนาคต
Future Perfect กระทำเสร็จสิ้นลงแล้ว
Future perfect continuousกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต
*ไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้มัน(ซ้ำ**)
สนใจเรียนสักนิดจะดีเอง
เชื่อมั่นสักนิดเถิดหนาอย่ายอมแพ้ต้องมีสักวันที่เธอจะต้องทำได้
ต้องทำได้ ต้องทำได้ เธอต้องทำได้ โอ้ โอ โอ้ โอ
เธอต้องทำให้มันได้ “เชื่อซิ”

นายพีรเดข บุญเขลา ชั้น ม.6/7 เลขที่ 25เพลง พี่ตามไม่ทัน กล่าวว่า...

นายพีรเดข บุญเขลา ชั้น ม.6/7 เลขที่ 25

เพลง พี่ตามไม่ทัน
ต้องทันสมัยไว้ก่อน fashionable,innovative,
Modish, brand-new, just-out
อยากทันสมัย up-to-date
Chic, in Vogue, stylish,
Prevailing, faddish อย่างที่เธอหา
พี่พยายามวิ่งตามให้ทันมันทุกเทรนด์
เพราะบางกอกเป็นเมืองแฟชั่นแล้วคงง่าย
แต่ยิ่งตามยิ่งงงงัน เปลี่ยนแปลงทุกวันพี่เหนื่อยใจ วิ่งตามอย่างไรก็คงไม่ทัน

นางสาว เกศมณี ครุทธะสาร ชั้นม6/7 เลขที่8(นิทาน) กล่าวว่า...

นิทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ณvillageแห่งหนึ่งซึ่งอย่ห่างจากตัวdistrict about15kilometer villageนี้เป็นvillageนำร่อง economy ซึ่งที่นี้จะมีแปลงสาธิตในหมู่บ้านabout 2ไร่ แต่ละfamilyจะมีgadenteconomyไว้ about1ไร่หรือ4งาน everybodyนี้แทบจะไม่ต้องgobuyvegettableที่marketเลยเพราะeveryfamilyจะปลูกvegettableเมื่อเหลือจากeatก็จะนำไปsellที่market every body ในหมู่บ้านจึงมีรายรับeverydayคนin houseนี้มีwaterใจมากและใจดีtheyจะabetแบ่งปันกัน
แปลงสาธิตนั้นจะมีnevigeterคอยแนะนำให้กับผู้เข้าชม ที่นี้จะใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งได้จากมูลanimal and เศษfoodหรือเศษผักโดยจะทำเป็นwaterหมักและใช้ฉีดพ้นvegettableที่นี้haveเลี้ยงfish pet pig chicken duckไว้eat in sometime family ด้วยที่นี้มีtempleคอยอบรมจิตใจ และเป้นที่พึ่งทางจิตใจให้กับpeople in villageด้วย

นางสาว ทิพวรรณ ภิลาศรี เลขที่10 ม.6/7 กล่าวว่า...

นางสาวทิพวรรณ ภิลาศรี เลขที่10 ชั้นม.6/7
สวัสดีค่ะ ดิฉันส่งงานmailแล้วน่ะค่ะ
แล้วส่งมาที่pasaplazaด้วยค่ะ
นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องความสุขของกะทิ

ณ village แห่งหนึ่งซึ่งมีvillagerอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของกะทิอาศัยอยู่กับคุณยายกะทิเป็นเด็กที่lovelyมากนิสัยดีmerryและขยันและมีpetเป็นdogซึ่งชื่อว่าเจ้าlionและกะทิชอบสีpinkมากและความฝันของกะทิคือnurseเพื่อจะมาnurtureคุณยายครอบครัวของกะทิมีความสุขโยที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีใดๆคุณยายของกะทิปลูกผัก ทำสวนแบบผสมผสานได้ปลูกผักชนิดต่างๆเช่นcarrat potato lettuceเป็นต้น และนำไปsellที่supermarketและtoว่างๆกะทิกับเจ้าlionก็จะพากันไปswimและเลี้ยงเป้ดแทนคุณยายที่วื้อมาเพื่อเลี้ยงและให้มันออกeggและtoเลี้ยงเสร็จกะทิกับlionพากันrunเล่นกันอย่างสนุกสนานตามภาษาเด็กๆและตอนเช้ากะทิตื้นมมาก็จะgoodmoeningยายทุกเละเตรียมตัวschoolประมาณtenบาททุกวันแต่กะทิก็จะเหลือมาเป็นประจำกะทิชอบflowersมากอย่างเช่นดอกroseเมื่อดอกไม้บานก็จะเก็บให้ยาย และยายlikeมากและยังหาเมล็ดดอกไม้มาปลูกไว้ขายเป็นwaresใหม่และsundayกะทิก็จะพาคุณยายและsisterข้างบ้านมาออกกำลังกายที่gardenกลางvillagsกะทิสนุกสนานกันแต่กันไม่ลืมต้องทำงานบ้านต่อจึงชอบยายกลับhaseและยายก็ได้ก็ได้พันธ์ไม้มาnewดอกไม้พันธุ์ต่างๆกะทิจึงช่วยยายปลูกและมั่นดูแลรักษาไม่นานยายก็ได้pigมายายทำกรงpigสูงและน้ำอยู่ข้างล่างโดยที่เลี้ยงfishก็คือมูลของสุกรนั้นเองโดยที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากและเวลาที่ยายpestกะทิก็จะเป็นทุกอย่างโดยไม่บ่นกะทิloveยายมากและอยากอยู่กับยายนานๆและฤดูrainมาเยือนเป็นช่องที่ต้นไม้ของคุณยายกำลังบานทำให้ยายมีรายได้ และกะทิก็มีรายได้ไปด้วยและเมื่อผักเหลือกะทิก็จะนำปุ๋ยไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชที่comeรบกวบผักที่ปลูกยายกับกะทิก็ดำเนินชีวิตแบบเสรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดและมีhappyกับส่งที่ทำและกะทิมีชีวิตที่goodและtenyearต่อกะทิได้เป็นnurseและดูแลคุณยายที่กะทิรักและอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป

นางาวนฤมล ตามเพียร ชั้นม.6/7 เลขที่ 4 (นิทาน) กล่าวว่า...

กาลครั้งหนึ่งมีคน 2 คนเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนอยู่บ้านติดกัน They have different habits,as they vary with.ผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าทัส แล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าผึ้ง ผึ้งมีฐานนะ poor. Peung are the parents of rice farmer. ส่วนพ่อแม่ของทัสเป็น business. ผึ้งเป็นคนชอบช่วเหลือคนอื่น ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มี money. ส่วนเป็นคนมีฐานนะร่ำรวยแต่ชอบ disdain cynicalและไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้เอาเงินมาโรงเรียน Friend คนนั้นได้ไป borrow เงินเพื่อไปซื้อข้าว แต่ทัส denyและไม่ให้ยืม เพื่อนคนนั้น cry ผึ้งได้เดินมา see เลยถามว่า "Is what?"เพื่อนได้บอกว่า "เราไม่ได้เอาเงินมา" ผึ้งเลยsaid "เราไม่มีเงินหรอกนะแต่เรา wrapped rice มาเธอมา eat ด้วยกันสิ"เพื่อนได้ปฏิเสธและ thounghtful ผึ้งพูดว่า "Dose not matter มากินด้วยกันสิ" และเพื่อนก็ thank you ทั้ง tears. ผึ้งก็บอกอีกว่า"ถ้าเธอไม่ได้เอาเงินมาก็มากินข้าวกันเราได้นะ"เพื่อนขอบคุณ Morr ธุรกิจของพ่อแม่ทัสได้ collapse ทัสจึงไม่มีเงินมาโรงเรียน พอถึง lunce time ทัสได้ไปขอข้าวเพื่อนกิน But เพื่อนได้ปฏิเสธไปว่า "เรา fear เราdissatisfied" เพื่อนเลย asked "นายก็ rice ไม่ใช่หรอ why ไม่ไปซื้อข้าวกินล่ะ" ทัส said "เราไม่มีเงินซื้อข้าว" และทัสก็ได้เดินไป sit อยู่ under the tree. Girlfriend คนนั้นกับผึ้งก็ walk ผ่านมาและผึ้งได้ถามว่า "เป็นอะไร"ทัสตอบว่า "ฉันไม่มีเงินกินข้าว"ผึ้งเลย say อีกว่า "ทำไมล่ะ you ออกจะร่ำรวย "เพื่อนอีกคนก็พูดขึ้นมาว่า "งั้นทัสมากินข้าวกับเราสิ" ทัสก็บอกว่า "จริงหรอ แล้วเธอไม่ angry เราหรอที่เราไม่ให้ยืมเงิน" เพื่อนคนนั้นพูด "No problem เราไม่โกรธหรอก" ทัสว่า " Why ?" เพื่อนคนนั้นก็ได้บอกว่า " Also we can be friends for the new" และ the third person ก็ได้เป็นเพื่อนกัน เวลาทัสมีเงินัสก็ใช้อย่างประหยัดไม่ superfluous อีกเลย

นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกลม ชั้นม.6/7 เลขที่36(นิทาน) กล่าวว่า...

นิทานเศรษฐกิงพอเพียง
เรืองเด็กชายกาน
กาลครั้งหนึ่งไม่นานหนักมีhomeแห่งหนึ่งabide be three is father mother and kanมีอยู่วันหนึ่งkan go to schoolพอkan go home kam say with father and mother today studyเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิงพอเพียง กานก็นั่งเงียบสักพักแล้วกานก็พูดขึ้นว่าtomorrow go to market.i go to buy vegetableมาปลูกไว้กินในครอบครัวแล้วกานก็ไปเตรียมที่สำหรับปลูกผักที่ส่วนหลังบ้าน วันต่อมาพ่อก็ซื้อเมล็ดผักมาให้กานพอกานปลูกเสร็จ กานก้บอกพ่อกับแม่ว่า กานจะทำให้บ้านของเราเป้นบ้านที่พอเพียง อยู่มาไม่นานนักบ้านของกานก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณืของใบไม้ใบหญ้าและพืชผักส่วนครัว ส่วนพืชผักที่กานปลูกมันมีจำนวนมาก กานจึงนำไปขายที่ตลาดเงินที่ได้มากานก็เก็บสะสมไว้กานทำแบบนี้จนเกิดความเคยชิน พ่อกับแม่ยืนมองกานแล้วพูดกับกานว่า ลูกทำได้ดีมากๆถึงแม้ลูกจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ลูกก็ทำได้ดีทีเดียวkan vault go to father and mother. kan say with thank you father and mother.i love father and mother จากนั้นครอบครัวของกานก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง

นางสาววรรณิดา สมนิยาม ชั้นม.6/7 เลขที่ 18 (นิทาน) กล่าวว่า...

กาลครั้งหนึ่งมีคน 2 คนเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนอยู่บ้านติดกัน They have different habits,as they vary with.ผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าทัส แล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าผึ้ง ผึ้งมีฐานนะ poor. Peung are the parents of rice farmer. ส่วนพ่อแม่ของทัสเป็น business. ผึ้งเป็นคนชอบช่วเหลือคนอื่น ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มี money. ส่วนเป็นคนมีฐานนะร่ำรวยแต่ชอบ disdain cynicalและไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้เอาเงินมาโรงเรียน Friend คนนั้นได้ไป borrow เงินเพื่อไปซื้อข้าว แต่ทัส denyและไม่ให้ยืม เพื่อนคนนั้น cry ผึ้งได้เดินมา see เลยถามว่า "Is what?"เพื่อนได้บอกว่า "เราไม่ได้เอาเงินมา" ผึ้งเลยsaid "เราไม่มีเงินหรอกนะแต่เรา wrapped rice มาเธอมา eat ด้วยกันสิ"เพื่อนได้ปฏิเสธและ thounghtful ผึ้งพูดว่า "Dose not matter มากินด้วยกันสิ" และเพื่อนก็ thank you ทั้ง tears. ผึ้งก็บอกอีกว่า"ถ้าเธอไม่ได้เอาเงินมาก็มากินข้าวกันเราได้นะ"เพื่อนขอบคุณ Morr ธุรกิจของพ่อแม่ทัสได้ collapse ทัสจึงไม่มีเงินมาโรงเรียน พอถึง lunce time ทัสได้ไปขอข้าวเพื่อนกิน But เพื่อนได้ปฏิเสธไปว่า "เรา fear เราdissatisfied" เพื่อนเลย asked "นายก็ rice ไม่ใช่หรอ why ไม่ไปซื้อข้าวกินล่ะ" ทัส said "เราไม่มีเงินซื้อข้าว" และทัสก็ได้เดินไป sit อยู่ under the tree. Girlfriend คนนั้นกับผึ้งก็ walk ผ่านมาและผึ้งได้ถามว่า "เป็นอะไร"ทัสตอบว่า "ฉันไม่มีเงินกินข้าว"ผึ้งเลย say อีกว่า "ทำไมล่ะ you ออกจะร่ำรวย "เพื่อนอีกคนก็พูดขึ้นมาว่า "งั้นทัสมากินข้าวกับเราสิ" ทัสก็บอกว่า "จริงหรอ แล้วเธอไม่ angry เราหรอที่เราไม่ให้ยืมเงิน" เพื่อนคนนั้นพูด "No problem เราไม่โกรธหรอก" ทัสว่า " Why ?" เพื่อนคนนั้นก็ได้บอกว่า " Also we can be friends for the new" และ the third person ก็ได้เป็นเพื่อนกัน เวลาทัสมีเงินัสก็ใช้อย่างประหยัดไม่ superfluous อีกเลย

นางสาวกรนิภา ตินานพ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 17 (นิทาน) กล่าวว่า...

นิทาน
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเพียงพอ
Al Ban kokmaka มีชายคนหนึ่ง his mame isgie He เป็นคนยันมาก และเรียนเก่ง thexe two people livs
Home ครอบครัวของ he มีอาชีพทำเกษตรและทำสวน ทำนา คือ gnom corn grow fruit and เลี้ยงปลาเอาไว้เพื่อขาย และนำไปรับประทานเอง ทุกๆคนในบ้านต่างก็มีหน้าที่ของตนทุกคนภายในบ้าน พ่อและแม่ gie ก็จะมีหน้าที่ gorw
Corn and growfrut ส่วน gie แล้วก็จะมีการช่วยเลี้ยงปลา แล้วนำไปขายที่ market และ gie และก็จะช่วยทำงานในบ้านไม่ว่าจะจัดตกแต่งบ้าน ซักผ้า หุงข้าว ล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน และปัดกวาดตู้กระจก เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ gie ทุกคนจะเป็นที่ Love ของครอบครัว ของเขามาก father and mather จะสอนให้ gie ให้รู้จักความเพียงพอและพอเพียงเพื่อ family ของเรา จะไม่มีการเดือนร้อนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

นางสาวกรนิภา ตินานพ ชั้นม.6/7 เลขที่ 17(เพลง tense คนใบ้) กล่าวว่า...

เพลงTenes
คนใบ้
ฉันไม่มีสิทธิถามว่าเธอเจ็บ ว่าโดน Present simple Tense ทำอะไรโครงสร้าง ไม่มีสิทธิเดินเข้าไป ปลอบใจเพื่อ ประธาน+กริยาช่องที่เติมs หรือ es ฟูมฟาย ฉันไม่มีสิทธิเล่าให้ ในกรณีเป็นเอกพจน์+กรรม ฟังว่าเธอ เช่น He goes to school by bus today ไปใช้กับ Present continuous Tense จะมีสิทธิพูดอะไร เมื่อมีโครงสร้างประธาน + is, an, are + กริยาช่องที่ 1 เป็นคนของเธอ แต่เติม ing + กรรม มีสิทธิเจ็บแค้นแทน He is eating bananas now ใช่ไหมและ Present Perfect Tense มีสิทธิคิดหวังให้ โครงสร้างประธาน + has/have + กริยาช่องที่ 3 + กรรม กับ เช่น He has catcn bananas ได้จบไปห่วงใยแต่ช่วยอะไรใจรู้ โครงสร้าง ประธาน ไม่เกี่ยว เป็นเรื่องของ has, have + been + กริยาช่องที่ 1 กับ เติม ing + กรรม สิทธิเช่น He, has been a banana Since He was a years old แอบรักมันทำได้เพียงแค่รู้เรื่องราว Past Simple Tense ไม่ต่างจากคนใบ้เลยได้แต่มอง โครงสร้าง ประธาน + กริยาช่องที่ 2 + กรรม เฉยๆไม่มีสิทธิพูดอะไร เช่น He has a banana yesterday Past continuous Tense ไม่มีสิทธิพูดได้ โครงสร้าง ประธาน เปลี่ยน ใจรักคนอย่าง was/were + กริยาช่องที่ 1 เติม ing + กรรม ฉันไม่มีสิทธิพูด เช่น He was eating banana ในวันที่ Past Perfect Tense ยังเป็นของเธอ แต่ โครงสร้าง ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 + กรรม มีสิทธิ คิดให้หวัง Past Perfect continuous Tense กับเขาให้จบไป ห่วงใย แต่ช่วยอะไรโครงสร้าง ประธาน + has been + กริยาช่องที่ 1 ไม่ได้ แต่เติม ing + กรรม ในใจรู้ไม่เกี่ยว เช่น He had been eating bananas เป็นเรื่องที่เธอกับเขาสิทธิคนแอบรัก Future simple Tense มันทำได้เพียงแค่ เช่น He will be eat bananas ไม่ต่างจากคนใบ้เลย Future continuous Tense ได้แต่มองเฉยๆไม่มีสิทธิพูดอะไร โครงสร้าง ประธาน + will/shall + have + กริยาช่องที่ 3 + กรรม เป็นของเธอแม้ Future Perfect continuous Tense อยากร้องตะโกนเท่าไร ว่า โครงสร้าง ประธาน + will/shall + have + been + กริยาช่องที่ 1 รู้ว่าเป็นห่วงคงทน เติม ing + กรรม เก็บไว้ในใจเรื่อยไป จนกว่าวันนั้นที่ He will have been eating bananas ทั้งเธอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Pannapa Nachom. No.32 M.6/7

เพลง คนใบ้

ฉันไม่มีสิทธิ์ถามว่าเจ็บว่าโดนpresent simple tense ทำอะไรโครงสร้างไม่มีสิทธิเดินเข้าไปปลอบใจเมื่อประธาน+กริยาช่องที่1เติมsหรือesฟูมฟายฉันไม่มีสิทธิ์เล่าให้ในกรณีประธานเป็นเอกพจน์+กรรมฟังเธอว่าเช่นhe goes to school by bus today ไปกับใครpresent continuous tense จะมีสิทธิ์พูดอะไร เมื่อโครงสร้างประธาน+is,am,are+กริยาช่องที่1ป็นคนของเธอแต่เติมing+กรรมมีสิทธ์เจ็บแค้นแทนhe is eating banana now ใช่ใหมและpresent perfect tense มีสิทธิ์คิดหวังให้โครงสร้างประธาน+has/have+กริยาช่องที่3+กรรมกับเช่นhe has eaten bananaได้จบไปห่วงใยแต่เธออะไรpresent perfect continuous tense ไม่ได้แต่ฟุ่งซ่านในใจแต่มีใครรู้โครงสร้างประธานไม่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของhas,have+been+กริยาช่องที่1กับเติมing+กรรมสิทธิ์เช่นhe has been abanana since he was 2 year old แอบรักมันทำได้เพียงแค่รู้เรื่องราว past simple tense ไม่ห่างจากคนใบ้เลยได้แต่มองโครงสร้างประธาน+กริยาช่องที่2+กรรมเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเช่น he has a banana yesterday past continuous tense ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรโครงสร้างประธานเปลี่ยนใจรักคนอย่างwas,were+กริยาช่องที่1เติมing+กรรมฉันไม่มีสิทธิ์พูดเช่นhe was eating bananaในวันที่past perfect tense ยังเป็นของเธอแต่โครงสร้างประธาน+had+กริยาช่องที่3+กรรมมีสิทธิ์เจ็บแค้นแทนเธอใช่ใหมและhe has eaten bananaมีสิทธิ์คิดหวังวให้perfect continuous tense กับเขาด้จบไปห่วงใยแต่ช่วยอะไรโครงสร้างประธาน+had+been+กริยาช่องที่1ไม่ได้แต่เติมing+กรรมในรู้ไม่เกี่ยวเช่นhe has been eating bananaเป็นเรื่องที่เธอกับเขาแอบรักfuture simple tenseมันทำด้เพียงแต่โครงสร้างประธาน+will/shall+กริยาช่องที่1+กรรมรู้เรื่องราวเช่นhe will be eat bananaไม่ต่างจากคนใบ้เลยfuture continuous tenseได้แต่มองเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรโครงสร้างประธาน+will /shall +be +กริยาช่องที่1ไม่มีสิทธิ์พูดให้เติมing+กรรมเปลี่ยนใจรักคนอย่างเช่น he will be eating banana future perfect tense ไม่มีสิทธืพูดในวันที่โครงสร้างประธาน+will/shall+กริยาช่องที่3+กรรมเป็นของเธอแม้ future perfect continuous Tense. อยากตะโกนว่า โครงสร้างประธาน+will/shall+have been+กริยาช่องที่1. รักว่าเป็นห่วงคงทน เติมing+กรรม. เก็บไว้ในใจเรื่อยไปจนกว่าวันนั้นที่ he will have been eating bananas ทิ้งเธอ

นางสาวนฤมล ตามเพียร ชั้นม.6/7 เลขที่ 4 (เพลง Tense) กล่าวว่า...

รอฉันหน่อยฉันตามไม่ค่อยทันที่ Present simple tense นั้นได้เปลี่ยนไป ถึงพูดไม่บ่อยแต่ S + V1 ขอพูดหน่อยแล้วกันเรื่อง Present continuous tense ที่ฉันไม่เข้าใจ
ดั่งมี S + is/am/are + v1เติม ing ทิ่มแทง ช้า ๆ มันแทง Present perfect tense ลงไป ไม่มี ไม่มีเรี่ยวแรงไม่อาจแกล้งว่า S + has/have +v3 ไม่เป็นไร
อยู่ ๆ ก็มีแต่ Present perfect continuous tense จิตใจ S + had/have + been + v1 เติม ing ก็เริ่มอ่อนล้ามลายหายไป ช่วยบอก Past simple tense ทีได้ไหม S + v2 ทำสิ่งใดถึงต้อง Past continuous tense มาเจ๊บช้ำ
มอง S + was/were + v1 เติม ing หน่อย Past perfect tense นั้นคอยหลบตา S + had + v3 จากวันวาน Past perfect continuous tense ผ่านไป S + had + been + v1 เติม ing ยิ้มไม่บ่อยแต่ Future simple tense เริ่มจะเหนื่อยล้า กับ S + will/shall,be going + v1 ที่ฝังใจ
อยู่ ๆ ก็มีแต่ Future continuous tense จิตใจ S + will/shall + be v1 เติม ing ก็เริ่มอ่อนล้ามลายหายไป ช่วยบอก Future perfect tense ทีได้ไหม S + will/shall + have + v3 ทำสิ่งใดถึงต้อง Future perfect continuous tense มาเจ็บช้ำ
ก็กลายเป็น S + shall/will +have + v1 เติม ing ที่แทงฉันไม่ใช่ผู้คนอีกหมื่นล้าน แต่กลายเป็นเธอที่ทำให้ใจเจ็บช้ำ คนที่ฆ่าฉัน

นางสาววรรณิดา สมนิยาม ชั้นม.6/7 เลขที่ 18 (เพลง Tense) กล่าวว่า...

รอฉันหน่อยฉันตามไม่ค่อยทันที่ Present simple tense นั้นได้เปลี่ยนไป ถึงพูดไม่บ่อยแต่ S + V1 ขอพูดหน่อยแล้วกันเรื่อง Present continuous tense ที่ฉันไม่เข้าใจ
ดั่งมี S + is/am/are + v1เติม ing ทิ่มแทง ช้า ๆ มันแทง Present perfect tense ลงไป ไม่มี ไม่มีเรี่ยวแรงไม่อาจแกล้งว่า S + has/have +v3 ไม่เป็นไร
อยู่ ๆ ก็มีแต่ Present perfect continuous tense จิตใจ S + had/have + been + v1 เติม ing ก็เริ่มอ่อนล้ามลายหายไป ช่วยบอก Past simple tense ทีได้ไหม S + v2 ทำสิ่งใดถึงต้อง Past continuous tense มาเจ๊บช้ำ
มอง S + was/were + v1 เติม ing หน่อย Past perfect tense นั้นคอยหลบตา S + had + v3 จากวันวาน Past perfect continuous tense ผ่านไป S + had + been + v1 เติม ing ยิ้มไม่บ่อยแต่ Future simple tense เริ่มจะเหนื่อยล้า กับ S + will/shall,be going + v1 ที่ฝังใจ
อยู่ ๆ ก็มีแต่ Future continuous tense จิตใจ S + will/shall + be v1 เติม ing ก็เริ่มอ่อนล้ามลายหายไป ช่วยบอก Future perfect tense ทีได้ไหม S + will/shall + have + v3 ทำสิ่งใดถึงต้อง Future perfect continuous tense มาเจ็บช้ำ
ก็กลายเป็น S + shall/will +have + v1 เติม ing ที่แทงฉันไม่ใช่ผู้คนอีกหมื่นล้าน แต่กลายเป็นเธอที่ทำให้ใจเจ็บช้ำ คนที่ฆ่าฉัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Pannapa Nachom. No.32 M.6/7

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

Ganplu’ s friends
Long time ago, มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่า Ganplu she was reading book. In the book have many picture ในรูปหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่ง He was cultivating vegetable. Who is the king. The king cultivate vegetable because he would like to self sufficient Ganplu look at the picture and she think about that she wants to be a godchild too. กานพลูอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน กานพลูจึง cultivate พืชผักสวนครัวกินเอง One day, Ganplu ก็ห่อข้าวไปกินที่ school. Ganplu’s friends ask frightened and they ask her “My God! What is that?” Ganplu ตอบว่า “อาหารกลางวันของฉันไง” “It is very chuck” “Why to chuck?” วันนั้น Ganplu กินข้าวคนเดียวเพราะ friend ของ Ganplu ต่างรับไม่ได้กับพฤติกรรมของ Ganplu at ond day, กานพลู friends have stomachache because อาหารที่พวกเธอ buy ตามโรงอาหารนั้นเป็นพิษ After Ganplu’s friend ทุกคนก็พากันห่อข้าวมากินกันเอง at school ทุกวัน อีกอย่างอาหารที่พวกเธอห่อมานั้น mother ของพวกเธอต่างตั้งใจทำกับข้าวให้พวกเธอห่อมาโรงเรียน อหารของพวกเธอสะอาดเพราะแม่ของพวกเธอเป็นคนทำ พวกเธอจึงรู้ว่าอาหารที่พวกเธอห่อมาสะอาดและยังอร่อยอีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

PANNAPA NACHOM
12 M.14 Ban Lamphuk, Tabao sub-district, Prasat district, Surin province. 32140
Tel: 088-1150432
E-mail: PPP142536@hotmail.com

OBJECTIVE
To obtain a position of Programmer where I can apply my knowledge and skills in computer.

EDUCATION
1999-2004 Ban Lamphuk school, Surin: Primary School Diploma.
2004-2006 Prasatwittayakarn school, Surin: Secondary School Diploma.
2006-2010 Prasatwittayakarn school, Surin: High School Diploma

WORK-EXPERIENCES
-

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
-

REFERENCE
-Mrs.Khemrutsamee Subannart,
English teacher Prasatwittayakarn
school in Surin.
-Mr.Panya Puang-ngamphant,Advisor
and English teacher Prasatwittayakarn school in Surin.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น.ส.สุมิตรา ปิยไพร เลขที่ 5 ชั้น ม.6/7


นิทานเศรษฐกิจพอเพียง

มี Village อยู่หลังหนึ่ง Village นี้ห่างไกลความเจริญมากนัก has a lot of trees and leafgrass ที่ไม่ abound absolute ไกลจาก urban ที่ abound absolute ห่างไกลความเจริญจะ go หา doctor ก็อยากไม่มีรถที่จะไม่มีรถที่จะ go หา doctor village นี้ people น้อย บ้านของฉันนั้นมีคนใน family 4 คน มี grandfather, grandma,หลานสาวคนโต ชื่อ ออม หลานสาวอีกคนชื่อ สตางค์ มี aspect น่ารักทั้งคู่
ผู้คนใน village นี้มีอาชีพทำนากัน เป็น village คนยากคนจนทำนา year คือ one year ทำครั้งเดียว อาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวมันได้รายได้น้อย นาก็มีน้อย ได้เข้า go urban and see theory หรือเศรษฐกิจ adequate ของพระเจ้าแผ่นดิน grandfather ได้กลับมา village แล้วค่อยๆ ใช้ที่ดินที่เคยทำนานั้นมาทำเศรษฐกิจ adequate มีที่นา fifteen ไร่ three ไร่ ข้างๆขอบสระนั้น ปลูกต้นหญ้าแฝกไม่ให้หน้าดินพังทลาย build a home ทำนา five ไร่ ทำสวน six ไร่ มีปลูก coconut, mango,banana,guava,lemon,papaya,ข่า,ตะไคร้,ต้นหอม,ผักชี เลี้ยง pig หลุม grandfather and grandma เก็บ vegetable and fruits ไว้กิน เมื่อเหลือก็เอาไปฝากคนใน village and market มี money ส่งหลานทั้ง two คน เรียนจนจบปริญญา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น.ส.สุมิตรา ปิยไพร เลขที่ 5 ม.6/7


เพลง Tense
Tense Tense Tense Tense มี 12 Tenses
Tense หนึ่งคือ Present Simple Tense จะมีโครงสร้างดังนี้
S+V1 เติม S หรือ es ถ้าประธานเป็นเอกพจน์+กรรม เย่ๆ
Tense สองนั้น Present Continuous Tense จะมีโครงสร้างดังนี้
S+is,am,are+V1 เติม ing+กรรม จงจำไว้ จำไว้
Tense สามจงจำ Present Perfect Tense มีโครงสร้างดังนี้
S+has,have+V3+กรรม เป็นแบบนี้ แบบนี้
ส่วน Tense สี่ Present Perfect Continuous Tense มีโครงสร้างดังนี้
S+have been+V1 เติม ing +กรรม จงจำให้ดี จำให้ดี
Tense ที่ห้าต่อไป Past Simple Tense ก็มีโครงสร้างดังนี้
S+V2+กรรม ใช่ๆ ใช่แล้ว
Tense ที่หกนั้นคือ Past Continuous Tense มีโครงสร้างดังนี้
S+was,were+V1 เติม ing+กรรม อ๋อมันเป็นแบบนี้
Tense ที่เจ็ดเป็นไง Past Perfect Tense มีโครงสร้างดังนี้
S+had+V3+กรรม แบบนี้แหละ แบบนี้แหละ
Tense ที่แปดนี่ไง Past Perfect Continuous Tense มีโครงสร้างดังนี้
S+had been+V1 เติม ing +กรรม จำไว้ๆ
Tense Tense Tense Tense Tense
Tense ที่เก้า Future Simple Tense จะมีโครงสร้างดังนี้
S+will,shall+V1+กรรม เฮๆ
Tense ที่สิบ Future Continuous Tense จะมีโครงสร้างดังนี้
S+will be+V1 เติม ing+กรรม จงจำไว้ใส่ใจ ใส่ใจ
Tense ที่สิบเอ็ด Future Perfect Tense มีโครงสร้างดังนี้
S+will have+V3+กรรม ฮาๆ ฮาๆ
Tense ที่สิบสอง Future Perfect Continuous Tense มีโครงสร้างดังนี้
S+will have been+V1 เติม ing +กรรม
นี่คือ Tense สุดท้าย ควรจำไว้ให้ดี Tense ทั้ง 12 นี้ จงจำให้ดี พวกเรา เฮๆฮาๆ

นาย สกุลวิทย์ ดาศรี ชั้นม.6/7 เลขที่ 7 กล่าวว่า...

เพลง Tense
Tense นี้เพื่อเธอ
เรียนภาษาอังกฤษไม่ยากถ้าตั้งใจ
ง่ายง่ายแต่ต้องรู้จัก Tense
มันมีทั้งหมด 12 Tense
แต่ละ Tense มีหลักการต่างกันไป
Present simple กิจวัตรประจำวันจงจำไว้
Present continuous กำลังกระทำอยู่ใช้เลย
Present perfect กระทำในอดีตถึงปัจจุบันนี้
Present perfect continuous เน้นการกระทำต่อเนื่องของ Present perfect
ยังเหลืออีกครึ่งทางที่ยังไม่รู้
จะค่อยค่อยบอกไปทีละอย่าง 5 ก็คือ
Past simple กระทำในอดีตแล้วปล่อยมันไป
Past continuous กำลังทำในอดีตแล้วมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรก
Past perfect เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งตามมาในอดีต
Past perfect continuous ใช้ในเหตุการณ์เดียวกับ Past perfect
Future simple เราจะทำอะไรในอนาคต
Future continuous กำลังกระทำอย่างหนึ่งในอนาคต
Future perfect กระทำเสร็จสิ้นลงแล้ว
Future perfect continuous การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต
ไม่ยากเกินไปใช้ไหมที่จะเรียนรู้มัน
สนใจเรียนสักนิดจะดีเอง
เชื่อมันสักวันเถิดหนาอย่ายอมแพ้
ต้องมีสักวันที่เธอจะต้องทำได้
ต้องทำได้ ต้องทำได้ เธอต้องทำได้
เชื่อมันในตนเองซิเธอ

นาย สกุลวิทย์ ดาศรี ชั้นม.6/7 เลขที่ 7 กล่าวว่า...

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
One family with the family migrated from the northeast. เหตุที่อพยพมาเพราะเป็นหนี้ ครอบครัวทะเลาะกันอย่างรุนแรง นายทองดีเป็นหัวหน้าครอบครัวถูกภรรยาด่า poor health. แต่ก่อนป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากพอ ครอบครัวนี้อพยพมาก็ถางป่าโล่งเตียนหมด He planted corn แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเป็นหนี้เหมือนเดิม หลังจากนั้นไม่นานก็ปลูกถั่ว แต่ก็ขาดทุนเป็นหนี้อีก นายทองดีหาทางออกไม่ได้ Serious and went to drink booze แถมยังติดการพนันอีกเพราะหวังจะปลดหนี้ His life is like this for several more years ก็มีเพื่อนมาชวนไป อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นายทองดีได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนายทองดีได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายHousehold account รายจ่ายของเขาเดือนหนึ่งใช้ไปประมาณ60,000 กว่าบาทThat because they owe money to drink booze. เที่ยวกลางคืนพอนายทองดีรู้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รู้ว่าตนเองใช้จ่ายเกินตัวมากแค่ไหน รู้ว่าสิ่งไหนตนเองควรจะเลิกหลังจากนายทองดีน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการไปอบรมมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว Could create a solid foundation of the family. ความสุขก็ได้เกิดขึ้น Families have time together รดน้ำต้นไม้ร่วมกัน ถอนหญ้า ร่วมกันเหนื่อยจากการถอนหญ้าก็มานั่งหยอกล้อกันในสวนเพื่อนั่งทบทวนนึกถึงคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว a self - sufficient farming ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของนายทองดีและครอบครัวจากการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จุดประกายให้นายทองดีกลับมาทำความรู้จักตนเอง Know their own problems. จากการทำบัญชีครัวเรือนทำให้รู้วิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง แนวคิดมาทำเกษตรแบบพอเพียง ทำให้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดมาทำเกษตรแบบพึ่งตนเอง Lead to a debt- free family.

นางสาว วรรนิดา สมเจตนา ชั้นม.6/7 เลขที่ 38 กล่าวว่า...

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง Detestation village
มี village แห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านaviculture คนในหมู่บ้านส่วนมาก pal และ domestic animal ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง เพราะ This village could be able become the outs landing of sufficient economy because everybody in village could be alive them self , and know what they want what they able to buy they learned more about the way of sufficient economy concept in clouding be hawing follow The king speech.

นางสาว วรรนิดา สมเจตนา ชั้นม.6/7 เลขที่ 38 กล่าวว่า...

เพลง Tense
ไม่แคร์อดีต
แต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่า Tense นั้นมีอะไร ก็ตั้งแต่เธอเดินเข้ามา สอนฉันเสียมากมายและก็รูว่า Tense นั้นเรียนแบบไหน โว้โว กลุ่ม past ซึ่งมันได้เป็นอดีตไปแล้ว หือๆ Past simple Tense, Past continuous Tense แค่นั้นมันยังไม่พออีกหรือ Past perfect Tense, Past perfect continuous Tense อดีตผ่านไปแล้วและเธออย่าได้สน จงอยู่กับปัจจุบันต่อไป โวๆ นั้นคือตัวเธอ Present ตัวทำเกิดอดีต Present simple Tense, Present continuous Tense แค่นี้ยังไม่พออีกหรือ Present perfect Tense, Present perfect continuous Tense เพราะเธอคือตัวการ หลังจากเจ็บช้ำมาพอแล้ว ฉันไม่เหงาแล้ว กับความรักจอมปลอมที่เธอมีไม่ขอรับมันไว้อีกต่อไป มีแต่อนาคตที่รอฉันอยู่ข้างหน้านั้นคือ Future simple Tense, Future continuous Tense ขอบคุณที่ทำให้ฉันไม่มีอนาคต Future perfect Tense, Future perfect continuous Tense ขอบคุณอนาคตที่ทำให้ฉันได้ลืมเธอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Tense Tense Tense Tense มี 12 Tense
Tense หนึ่ง คือ Present simple tense จะมีโครงสร้างดังนี้ S+ v1 เติม s หรือ es ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ + กรรม เย้ ๆ
Tense สองนั้น Present continuous tense จะมีโครงสร้าง ดังนี้ S + is/am/are + v1 เติม ing + กรรมจะจำไว้จำไว้
Tense สามจงจำ Present perfect tense จะมีโครงสร้าง ดังนี้ S + has/have + v3 +กรรม เป็นแบบนี้ แบบนี้
ส่วน Tense สี่ Present prefect continuous tense มีโครงสร้าง ดังนี้ S + had/have + been +v1 เติม ing + กรรม จงจำให้ดี จำให้ดี
Tense ที่ห้่าต่อไป Past simple tense มีโครงสร้าง ดังนี้ S + v2 + กรรม ใช่ ๆ ใช่แล้ว
Tense ที่หกนั้นคือ Past continuous tense มีโครงสร้าง ดังนี้ S + was/were + v1 เติม ing + กรรม อ๋อมันเป็นแบบนี้
Tense ที่เจ็ดเป็นไง Past prefect tense มีโครงสร้าง ดังนี้ S + had + v3 + กรรม แบบนี้แหละ แบบนี้แหละ
Tense ที่แปดนี่ไง Past prefect continuous tense มีโครงสร้าง ดังนี้ S + had + been + v1 เติม ing + กรรม จำไว้ ๆ
Tense Tense Tense Tense Tense
Tense ที่เก้า Future simple tense จะมีโครงสร้าง ดังนี้ S + will/shall/be going to + v1 + กรรม เฮ ๆ
Tense ที่สิบ Future continuous tense จะมีโครงสร้าง ดังนี้ S + will/shall + be +v1 เติม ing +กรรม จะจำไว้ใส่ใจ ใส่ใจ
Tense ที่สิบเอ็ด Future prefect tense มีโครงสร้าง ดังนี้ S + will/shall + have + v3 + กรรม ฮา ๆ ฮา ๆ
Tense ที่สิบสอง Future prefect continuous tense มีโครงสร้าง ดังนี้ S + shall/will + have + been + v1 เติม ing + กรรม
นี่คือ Tense สุดท้าย ควรจำให้ดี Tense ทั้ง 12 นี้ จงจำให้ดีพวกเรา เฮเฮ ฮาฮา ...!!!

นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกลม ชั้นม.6/7 เลขที่ 36

นางสาว อรทัย เฉลียวไว ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 14 กล่าวว่า...

เพลง Tense
ไม่แคร์อดีต
แต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่า Tense นั้นมีอะไร ก็ตั้งแต่เธอเดินเข้ามา สอนฉันเสียมากมายและก็รูว่า Tense นั้นเรียนแบบไหน โว้โว กลุ่ม past ซึ่งมันได้เป็นอดีตไปแล้ว หือๆ Past simple Tense, Past continuous Tense แค่นั้นมันยังไม่พออีกหรือ Past perfect Tense, Past perfect continuous Tense อดีตผ่านไปแล้วและเธออย่าได้สน จงอยู่กับปัจจุบันต่อไป โวๆ นั้นคือตัวเธอ Present ตัวทำเกิดอดีต Present simple Tense, Present continuous Tense แค่นี้ยังไม่พออีกหรือ Present perfect Tense, Present perfect continuous Tense เพราะเธอคือตัวการ หลังจากเจ็บช้ำมาพอแล้ว ฉันไม่เหงาแล้ว กับความรักจอมปลอมที่เธอมีไม่ขอรับมันไว้อีกต่อไป มีแต่อนาคตที่รอฉันอยู่ข้างหน้านั้นคือ Future simple Tense, Future continuous Tense ขอบคุณที่ทำให้ฉันไม่มีอนาคต Future perfect Tense, Future perfect continuous Tense ขอบคุณอนาคตที่ทำให้ฉันได้ลืมเธอ

นางสาว อรทัย เฉลียวไว ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 14 กล่าวว่า...

นิทานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ชีวิตแบบพอเพียง

In village แห่งหนึ่ง have one family มีfather,mother and son เป็นครอบครัวที่มีฐานะไม่ rich นัก But เป็นครอบครัวที่ happy เพราะใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของ The king เขา begin ขุด field ปลูกผัก เช่น canton คะน้า ผักบุ้ง เก็บไว้ eat บ้างแบ่งเพื่อน home บ้างจากนั้นเขาทำการ to extend โดยthink จะใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จึงทำ hus bandry มีการเลี้ยง laying hen,turkey,pig,bantam,wild fowl โดยมี investment ไม่สูง มีการปลูก corn บ้าง ที่ดินที่มีอยู่ partly ก็เลี้ยง bufflo,ox,cow บางส่วนก็ปลูก fruit เช่น mango,banana,papaya adjacent ก็เลี้ยง fish,further away ก็เลี้ยง geese พืชผักก็ to manurs จากมูลสัตว์ สารกำจัดแมลงก็ใช้สะดำ to squeeze ผสมกับ water มาฉีดพ่นเพื่อ to eradicate แมลง การ soil ของเขา perfectly and product ที่ได้ก็ without สารเคมี เขาจึงนำผลผลิตที่ได้ไป direct sale และ to wholesale แบ่งให้บ้าน adjacent บ้าง เขาได้ profit ไม่มากนักเขาประหยัดทุกอย่างจะ buys or pays เขาก็ต้องคิดให้ดี บันทึกรายรับ-รายจ่ายก่อน เขาเป็น hard-working person ไม่เป็น idler จึงทำให้ครอบครัวของเขามีความสุข live ที่ดี

นางสาว อรทัย เฉลียวไว ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 14 กล่าวว่า...

ORATHAI CHALEAWWAI
201 M.9 Ban Se-ko , Kang-An sub-district , Prasat district , Surin Province 32140
Tel. 0845368869
E-mail: lovely_123 @ hotmail. com

OBJECTIVE
To obtian a position of Programmer where I can apply knowledige and skills in computer.

EDUCATION
-1996-2004 Prasatsuksakarn school , Surin : Primary school Diploma.
-2005-2007 Prasatwittayakarn school , Surin : Secondary school Diploma.
-2008-2010 Prasatwittayakarn school , Surin : High school Diploma.

WORK-EXPERIENCE
-
EXTRACURRICULAR ACTIVTIES
-

REFERNCES
-Mrs. Khamratsamee Subannart
English and English Teacher
Prasatwittayakarn school.
In surin

-Mr.panya pung-ngamphant
Advisor and English Teacher
Prasatwittayakarn school. In surin