วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551

อบรมการเขียน blog และ การใช้ google

วันนี้เป็นวันเสาร์ แต่ข้าพเจ้าก็มาอบรมที่ห้อง KM ห้องนี้คือแหล่งเรียนรู้ที่เราชอบมากเลย มี internet and computer

พูดถึง internet and computer นั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน พวกเราจะเห็นว่านั่นคือสิ่งที่มีประโยชน์มาก มีหลายwebsite ที่มีแผนการสอนหรือสื่อการสอนให้ Download เดี๋ยวมีเวลาว่างจะมาเติมบทความที่เคยเขียนไว้

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ อเมริกาก็มีเวลาว่าง ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เอาไว้ว่าจะมาเล่าและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการศึกษาของประเทศไทยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: