วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

What I have gain for the guests who visit my school

เมื่อเร็วๆมานี้ คณะครูและนักเรียนจากอเมริกาได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาเยี่ยมครั้งนี้......นี่เป็นคำถามจาก คุณเอก สยามวาลา เหรัญญิก มูลนิธิโรเกชั่นที่มอบทุนสนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้เรียนจนจบปริญญาตรี และได้เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ที่อเมริกา เมื่อปี 2549-2550

*****************************************************************************

ดร.จีน เบซมอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เอ็น พี เอ ที่แคลิฟอร์เนีย เดินทางมาเยี่ยมเมืองไทย พร้อมด้วย นักเรียน 5 คน (แพทริค,เฮลิ,จีน่า,แอลิ,และ มาไรอัล ) มร.มาโซ ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส และ ลอเรน เพื่อนที่แสนดีของข้าพเจ้า

Dr. Jean Bazemore - the principal of the North Coast Preparatory and Performing Arts Academy ( NPA ) came to Thailand with 5 students ( Patrick, Heyley, Gina ,Ally and Mariah ) , a French teacher Marceau and my liaison- Lauren Sarabia


มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับนักเรียนของข้าพเจ้า เพราะว่าชาวต่างชาติ -พวกเขาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมที่โรงเรียนของข้าพเจ้า ( 14-20 พ.ย.50) มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และเข้าสอนในห้องเรียน บรรยากาศที่โรงเรียนตอนนั้นเต็มไปด้วยการกระตือรือร้นที่อยากจะพูดกับชาวต่างชาติ และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
It was a great time for my students because Foreigners had spent their time with my school for a week( 14 -20 Nov ) . They actived on the English Camp ( 15-17 Nov) and attended in my classroom, or other English class.My school's atmosphere was very nice - students braved to speak with foreigners and they have good attitude with English now.


ชาวต่างชาติที่มาได้พักกับครอบครัวของนักเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพียงแค่สัปดาห์ แต่นักเรียนก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชนบท..นี่มันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่
All of my guests stayed with my students' families . Although being host family for a week but they could learn and understand more English and culture. For student in the country side it was great experiences.....


ขอขอบคุณมูลนิธิโรเกชั่น ที่มอบโอกาส ให้กับคุณครูของพวกเขา ได้เดินทางไปอเมริกา และนำมิตรภาพและสิ่งที่ดีงามกลับมาสู่พวกเขา
Thank you the Rogatien Foundatien to gave their teacher a chance to go to America and brought some beautiful friendship back to them.


อะไร คือสิ่งที่ ดร.จีน เบซมอร์ พูดเกี่ยวกับโรงเรียนของข้าพเจ้า?
What was Dr.Jean Bazemore comments about my school?

เมื่อครั้งที่ ดร.จีน มาเยี่ยมโรงเรียนของข้าพเจ้านั้น โรงเรียนของข้าพเจ้ายังไม่มีผู้อำนวยการ ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจาก ศน.อุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษ สุรินทร์เขต 3 มาเป็นที่ปรึกษา และคอยให้กำลังใจช่วยเหลือ แนะนำ เป็นอย่างดี
In that time my school didn't have the school director but I contacted with Mr.Udom Passada- the Surin Educatoin Zone 3 officer came to my school and helped me organized for the activities.

ดร.จีน ถามข้าพเจ้าว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้ง 2,800 คน ทำไมถึงไม่มีผู้อำนวยการมาเป็น ปี ( ต.ค.49-พ.ย.50) ....ข้าพเจ้า บอกว่าโรงเรียนมี ครู 90 คน แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถ ตอบได้ว่า ทำไมโรงเรียนของข้พเจ้าจึงไม่มี ผอ. มาเป็นปี และก็คิดว่า คงมีโรงเรียนที่มีปัญหาแบบนี้อีกหลายแห่ง
Dr.Jean asked me, we have 2,800 students why we didn't have the school director for a year ( Oct 2006 - Nov 2007 ) and how many teachers???.........We have 90 teachers but I could not answer her why we have this problem??? .........I think some school still have the same problem with my school.

เพราะว่าขณะนั้น โรงเรียนของข้าพเจ้าไม่มี ผอ. ทำให้กิจกรรมบางอย่างไม่ค่อยราบรื่นนัก เช่น การไปร่วมพิธีเลี้ยงช้าง หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะ จำนวนนักเรียนมี 56 คน ต่อ ห้องเรียน และทั้งโรงเรียนมี ประมาณ 58 ห้องเรียน เมื่อนักเรียนเริ่มคุ้นเคย กันแล้ว พวกเขาก็อยากคุยกับชาวต่างชาติ อยากถ่ายรูป ทำเอาพวกเขาเหนื่อยตามๆกัน ถึงแม้ว่า อากาศจะร้อน แต่มิตรภาพนั้น สวยงามยิ่งนัก.....รอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่มีความสุข ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการต่อสุ้ ...ต่อไป
Because we didn't have the school director ,some activities didn't run smoothly for example the Elephant Beffet' Festival study tour activity .Other problem was we have 56 students in one classroom ,in my school we have 58 classrooms .After my students got familiar with foreginers they want to took pictures and had conversations with the guests. The weather was very hot but the freindship is beautiful....the smiling faces cheered me up and I hope it happen again in next year....


ดร.จีน พูดถึงการศึกษาของไทยโดยภาพรวม อย่างไรบ้าง??
what is Dr.Jean comments about education in Thailand generally?


ดร.จีน ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนหลายแห่ง เมื่อมาเมืองไทย โรงเรียนสตรีศึกษา ที่กรุงเทพฯ ,
โรงเรียนอนุบาล แห่งหึ่งใกล้ที่พักในกรงเทพฯ ,
โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์ ,
โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร โรงเรียนเล็กๆ ประจำหมู่บ้าน อยู่ใกล้ตะเข็บชายแดน
และโรงเรียนประสาทวิทยาคาร โรงเรียนประจำอำเภอเล็กในต่างจังหวัด
Dr.Jean had chances to visit difference schools while she stayed in Thailand......
She visited Satree Wittaya School in Bangkok ,
Anubarn school - a small nursery near her hotel,in Bangkok
Sirindhon School- the biggest school in Surin ,
Ban Kraset Thaworn School - a primary school 10 kilosmeters from border Thai - Cambodia
and my school,PrasatWittayakarn school- a school in a small town


ทำไมมันถึงแตกต่างกันเพียงนี้!!!!!????? นั่นคือคำถามที่ ข้าพเจ้าเองก็ตอบไม่ได้....
ความแตกต่างกัน ทั้งทางกายภาพ คือ อาคาร สถานที่ จำนวน ครุ หรือแม้กระทั่ง อุปกรณืเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
นี่ แล้วคุณภาพของผู้เรียนจะเป็นอย่างไร
Why they are so difference?????!!!!!?????
The school in Bangkok ,in big city like Surin , in small town like Prasat , and in the small village like Ban Kraset Thaworn are totally differences ....the number of students, teachers ...The buildings and technology-computers ....


หลังจากที่ไปเยี่ยมโรงเรียนสิรินธร กลับมา ดร.จีน ถามข้าพเจ้าว่า ถ้าหากมีโอกาสได้ย้ายไปโรงเรียนสิริรธร จะไปไหม....
ข้าพเจ้า ไม่ลังเลใจเลย ตอบไปทันที ว่า ไม่ เพราะว่า ที่นี่ โรงเรียนของข้าพเจ้า นักเรียนต้องการข้าพเจ้า พวกเขาต้องการครูสอนภาษาอังกฤษ ....เมื่อ ดร.จีน ฟังคำตอบ เขาถึงกับน้ำตาคลอเบ้า ....ความอบอุ่นจากหัวใจและจิตวิญญาณของความเป็นครู คงจะช่วยให้นักเรียน และการศึกษาไทยดีขึ้น

After we visited Sirindhon School .....She asked me question...if I have a chance to move to Sirindhon school in Surin ....Do I want to move there???
I said .....NO.....because , HERE, in my school my students need me - they need English teacher...I want to be here for my school and my students....After she listened to me her eyes were watering and we huged each other......the warmth of teacher's heart will help students I wish......


ข้าพเจ้าได้อะไร จากการที่มีชาวต่างประเทศมาเยี่ยมครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนของข้าพเจ้าดีขึ้น
Did I gain anything from her that will make my school a better school, and I a better teacher?


คำตอบมีอยุ่มากมาย อย่างแรก ข้าพเจ้าได้ เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจ และเป็นสิ่งที่ฮิตในอเมริกา คือ การแสดงบทบาทสมมุติ โดยให้นักเรียนคิดถึงเรื่องใกล้ตัว นำเสนอ ข้อปัญหา พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขด้วย เรียกว่า อิมโพรวิเซชั่น เช่นการให้นักเรียนคดถึงปัญหาของโลก แล้วช่วยกันหา แนวทางแก้ไข.....สิ่งที่สำคัญครูควรใจเย็นและอดทน อีกทั้งต้องกระตุ้นเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก
นอกจากนี้ นักเรียนที่มากับคณะต่างก็เตรียมผนการสอน หนังสือ ภาพยนต์ เกม และเพลง ต่างๆ มาร่วมเล่นกับนักเรียนของข้าพเจ้าด้วย
The answers are a lot !!!! First, I gain many techniques and methods how to teach students one is popular in America is teaching with roleplay - improvisations. For example students think about the problems in our world by their own idea and role play .....how to save our world.
Guest students have their own lesson plan,books,movies ,songs and game to shared with teachers and students


จากกิจกรรมนี้ ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
Parents are sure in my school and want their kids study in my school.

นักเรียนได้เพื่อนใหม่ เรียนรู้การใช้อิเทอร์เน็ต การเขียน อี เมล์ สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนำภาษาอังกฤษ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย และที่สำคัญ ไดรู้ว่าภาษาอังกฤษนั้น มีความสำคัญขนาดไหน
My students have many new friends ,learn how to use internet, write e mail, and enjoy learning English. They know they can use English in their daily life and how important it is....

และขระนี้ พวกเราได ผู้อำนวยการคนใหม่ และมีคอมพิวเตอร์ที่ห้อง ซาวด์แลบแล้ว นะคะ
Now we have the school director and we have computer sound lab!!!!!!

6 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พวกเรา3/2ดีใจมากที่ได้พบกับพวกคุณเพราะweทุกคนคือfriendที่ดีสำหรับพวกเราเราขอขอบคุณมากที่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับyouเราขอเก็บความทรงจำที่ดีๆๆนี้ไว้ตลอดไปและที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณครูทุกท่านที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียนทุกคนweขอขอบคุณคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

iktfgพวกเรา3/2ดีใจมากที่ได้พบกับพวกคุณเพราะweทุกคนคือfriendที่ดีสำหรับพวกเราเราขอขอบคุณมากที่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับyouเราขอเก็บความทรงจำที่ดีๆๆนี้ไว้ตลอดไปและที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณครูทุกท่านที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียนทุกคนweขอขอบคุณคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันและสมาชิกรู้สึกดีที่มีชาวต่างชาติมาโรงเรียนของเรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพวกท่านและยังทำให้พวกเราได้เรียนภาษาจากเจ้าของภาษาจริง

ขอขอบคุณมาก ๆ

หมูหวานปิ้ง 3/2 กล่าวว่า...

ได้ทราบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และได้ความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะวิทยากร ได้นำมาให้พวกเราได้ร่วมสนุก พวกเราต่างมีความยินดีและสุดท้ายนี้พวกเรา ชาว 3/2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คณะวิทยากรได้นำมาให้จากใจจริง และพวกเราก็ขอให้ท่านมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเราอีก และอย่าลืมนำกิจกรรมสนุกๆมาฝากพวกเราอีกนะคะ
ขอบคุณคะ

freedom กล่าวว่า...

พวกเรา3/2หมู่ที่ 3 บ้าน Free dom ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย English Camp พวกเราสามารถเรียนรู้ได้มากในค่ายนี้และยังทำให้เราได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น อยากจะขอบคุณท่านที่ได้มาให้ความรู้และความสนุกสนานแก่พวกเราทุกๆคน
พวกเราหวังว่าท่านคงจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราอีกครั้ง ขอขอบคุณมากๆค่ะ/ครับ

สวัสดีค่ะ/ครับ

ซิเซโด้ 3/2 ป.ว.ค. กล่าวว่า...

สวัสดีคะ/ครับ พวกเราชาว 3/2 รู้สึก
ดีใจมากที่ได้มาร่วมสนุกและทำกิจกรรมภาษาอังกฤษกับพวกคุณ พวกคุณคือชาวต่างชาติมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อพวกเราและพวกคุณยังให้ทักษะทางภาษาอังกฤษกับเรา
พวกเราขอขอบคุณเพื่อนๆ และคุณครูชาวต่างชาติทุกท่านที่ได้มาให้ความสนุกและความรู้แก่พวกเรา ขอขอบคุณคะ/ครับ