วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551

บทแผ่เมตตาแปลเป็นภาษาอังกฤษ

บทแผ่เมตตาแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
May all beings be free from hatred.

อัพยาปัชฌา โหนตุ
May they be free from violence.

อะนีฆา โหนตุ
May they be free from affliction.

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
May they be happy and protected from danger.

จากหนังสือสวดมนต์ของวัดพุทธธรรม ชิคาโก
แปลโดย Dr. Sunthorn Plamintr,Ph.D. ค่ะ

1 ความคิดเห็น:

tree heaven กล่าวว่า...

อยากให้มาอีกเพราะสนุก มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส ไม่ด้อยสติปัญญา กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าแสดงออก เป็นการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้รู้จักคนต่างชาติมากยิ่งขึ้นได้มิตรที่ดีต่อกัน