วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551

website ที่น่าสนใจ

ผู้เขียนได้รวม website ที่ชาวไกลบ้าน แนะนำให้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ

หมวดที่ 1: หมวด website เกี่ยวกับภาษา : แบ่งย่อยเป็น
- หมวด Dictionary คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาย รวบรวม online dictionary มีหลายภาษา
- หมวดฝึก พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ(และภาษาอื่นๆ)
ฝึก พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น
- หมวดอื่นๆ เว็บเกี่ยวกับภาษาอื่นๆ เช่นแปลภาษา / หา synonym, antonym

ไม่มีความคิดเห็น: